Besøg af Århus Maskinmesterskolen

Dansk Motor- og Maskinsamling havde besøg af nye studerende på Århus Maskinmesterskole.

Måske findes der frivillige til Dansk Motor & Maskinsamling blandt disse unge mennesker?

KH254818
KH254819
KH254820
KH254821
KH254823
KH254824
KH254825