Besøg af Århus Maskinmesterskolen

Dansk Motor- og Maskinsamling havde besøg af nye studerende på Århus Maskinmesterskole.

Måske findes der frivillige til Dansk Motor & Maskinsamling blandt disse unge mennesker?