Bredtærskerværk

Til vores samling af landbrugsmaskiner har vi modtaget et tærskeværk. Et såkaldt bredtærskerværk. Et bredtærskeværk blev bl.a. anvendt til tærskning af rughalm. Stråene blev anvendt til stråtage. Strå er i vore dage sjældent anvendt til tækning. Der anvendes rør. Strå til tækning var billiger end rør. Til gengæld holder et tag tækket med rør længere.

Billedet viser hvor stråene kastes ud, når kernerne er slået af. Vi ved ikke, hvem der har fremstillet vores tærskeværk. Der er dog to, sandsynligvis flere, der har fremstillet bredtærskere her i landet. Blom & Søn Skanderborg og Jacob Kristensen Bækmarksbro. Begge begyndte produktionen i årene 1900-1910.

Maskinen er let at betjene, Ilægningen foregaar paa den Maade, at Negene lægges i med Siden i Stedet for med Enden, hvorved man faar Halmen ganske uskadt ud af Maskinen.

Den leveres paa en Maaneds fri Prøve, og er den ikke tilfredsstillende, tages den tilbage.
PRIS KR. 175.                                                                                                                                             

Et andet citat fra samme Jacob Kristensen:
Bredtærskemaskine er meget praktisk, da man derved faar Halmen rystet ren, og det sparer paa Folkeholdet under Arbejdet: selve Maskinen er af samme Konstruktion som den uden Halmryster.
Til foranstaaende Priser tillægges for Patent-Kuglelejer 35 kr. og for Rullelejer 20 kr.
PRIS 250 KR.