Bukh B-135 part 2

Oprindelig havde vi forventet at kunne samle 3 motorer af de dele, vi havde til rådighed.

Efter grundig rengøring og kontrol er det kun muligt at samle 2 motorer.

Ca. 1/3 af stemplets top var knækket af. Henrik har ved svejsning og derefter afdrejning tildannet en ny top på stemlet.

Cylinderforingerne var så slidte at udboring til større diameter og i presning af ny foring var nødvendig.

Derefter er foringerne udboret  således at stempel og foring passer sammen.

Efter diameteren er tilpasset, skal der fræses en frigang, således at plejlstangen ikke rammer foringen, når stemplet er i top.

På billedet ses de færdige cylindre.

Alle delene er kontrolleret efter en grundig rengøring.

Efter sandblæsning er delene grundmalet. Planen er at få samlet de 2 motorer i år.