B&W Holeby nr. 3360

Over motoren er monteret et par lamper, som er viser belysningen i en maskinstue fra den tid motoren var i aktiv tjeneste.

Generatoren er klar til at producere strøm, eltavlen er tilsluttet.

B&W HOLEBY NR. 3360