Dansk Motorsamling deltager i Kystkulturstævnet i Ebeltoft

Havnen omkring Fregatten Jylland er i disse dage fyldt med skønne skuder fra den gang sømænd var gjort af stål og skibe af træ – et fantastisk skue, hvor vi med stor fornøjelse demonstrerer tre tidstypiske glødehovedmotorer.

Naturligvis er hovedparten af flåden udstyret med sejl, som primær kilde til fremdrift. Langt de fleste af disse historiske skibe var dog udstyret med hjælpemaskineri – hjælpemaskineri, der i dag er udskiftet med moderne hurtigtroterende kram. Vore venner fra Ålekvasen Rigmor har inviteret os til at deltage, så den tids lydkulisse er i overensstemmelse med skibenes alder.
Som det fremgår af billedet er vi i godt selskab – to smukke tremastede skonnerter; nemlig Fulton yderst og Zar ved kajen.

Jens i stiveste puds indvier en ældre Tysk turist i den omstyrbare propels finurligheder. “Man sprechen vel Deüz…”

Dan, Grenå og Hundested sat til skue i fiskerihavnen – omgående samledes kendere omkring herlighederne – maskinerne kører Fredag & Lørdag eftermiddag fra kl. 14.00 – så kast fortøjningerne og stævn imod Ebeltoft, for at nyde en helt fantastisk atmosfære.

Prøvekørslen Torsdag afstedkom mange positive kommentarer, og maskineriet opførte sig eksemplarisk.

Til vores store glæde var vi ikke ene om den rette lyd, idet den smukke halvdæksbåd Jyden H34, som ligger ved kajen foran vore maskiner, er udstyret med en skøn Hundested på 22HK.

Ålekvasen Rigmor i al sin glans.

Rigmor bygget i 1935 blev oprindeligt udstyret med en Hovmøller. I dag har en kraftigere Alfa på ca. 100 HK. overtaget fundamentet i maskinrummet – støttekredsen bag Rigmor er godt ivej med restaurering af det smukke fartøj. Motorsamlingen har medvirket, da Alfa’en havde brug for nye hvidmetalslejer – det hør sig.

En tur på bølgen den blå blev det også til – her mødte vi Fregatten Jyllands Dampbarkasse, som netop er færdigrestaureret. Der er nu ikke noget som duften af kul og et fartøj der hvisler afsted – SMUKT! Bare nyd skorstenen – en tubamusikant mangler nok sit instrument, men skidt med det – Barkassen spiller.