Donation fra Nyborg Søfartsskole

Nyborg Søfartsskole, som er beliggende ved Naggebølle i nærheden af Fåborg.

Skolen har doneret et generatorsæt og en Lister dieselmotor.

Generatorsættet er amerikansk. Generatoren drives af en 6 cylinder amerikansk industrimotor på benzin. Som det fremgår af skiltet, er det en gave fra det amerikanske folk, givet til Danmark efter 2. Verdenskrigs ophør. Kendt som den amerikanske Marshallhjælp.

Sådanne generatorsættet har jo været med til at hjælpe både dansk landbrug og dansk industri i gang efter krigen. Elektricitet var dengang som i dag jo en nødvendighed

Lister dieselmotor med nr. CS 44866. En cylinder, vandkølet og med integreret startluftkompressor.
Motoren er speciel, ikke kun fordi den har indbygget kompressor, men fordi den er en “Listard” motor.
I en engelsk artikel, skrevet af John Culp, fandt vi følgende forklaring:

“Listard” Coating on cylinder bore.

An innovation introduced in the mid-30s was the “Listard” coating on the cylinder bore, which greatly reduced wear. Reportedly the secret to its success was that after this hard chrome plating was applied, the polarity of the current was briefly reversed. This produced microscopic cracking and pitting in the chromium, which held oil and provided far better lubrication than would be the case with a plain mirror-polished chrome surface!

“Listard” behandling af cylinderforing.

En ny ide anvendt i midten af ​​30’erne var “Listard” -belægningen på cylinderboringen, hvilket i høj grad reducerede slid. Hemmeligheden med succes var, at efter denne hårdforkromning var udført, blev polariteten af strømmen kortvarigt omvendt. Dette producerede mikroskopiske revner og fordybninger i forkromningen, som holdt olie og gav langt bedre smøring end det ville være tilfældet med en glat spejlpoleret kromoverflade!

Både generatorsæt og dieselmotor skal en tur forbi værkstedet inden de udstilles.

Tusind tak til Nyborg Søfartsskole.