Et stykke dansk industrihistorie mangler frivillige

I Norddjurs Kommune findes en af Europas største samlinger af gamle motorer. Samlingen fortæller en historie om en masse motorer fra en utrolig masse danske og udenlandske producenter. Disse motorer skabte trækkraft til maskiner i landbrug, fiskeri og industri helt tilbage fra tiden før elektricitet.
Denne samling på ca. 370 motorer findes på Dansk Motor- og Maskinsamling lige uden for Grenaa på Kristiansmindevej 14, 8500 Grenaa.
Vi lever – desværre – en lidt skjult og for mange en ukendt tilværelse. Det er nødvendigt at få mere opmærksomhed, så vi kan skaffe midler til at fortsætte og udvikle samlingen.
Derfor arbejder vi med en åbningstid af samlingen hver dag kl. 10.00 til 17.00.
Dansk Motor- og Maskinsamling er en selvejende institution, som udelukkende drives med hjælp fra frivillige.
MEN vi mangler i høj grad frivillige til at varetage opgaven med at modtage gæster og vise lidt rundt i udstillingshallerne.
Det må meget gerne være efterlønnere og pensionister – både kvinder og mænd – der har tid og lyst til at hjælpe os med nogle timer. Men alle er selvfølgelig velkomne.
Nærmere oplysninger og evt. tilmelding kan ske til mig, enten på mail eller telefon.
Ove Thomsen
Formand for bestyrelsen
Mail: ove@motorsamlingen.dk
Telefon: 3048 1317