Anton Nielsen Motorfabrik


1935

Allingåbro
Denmark
Aktiv fra 1912
2 Takt glødehoved


Fabrikken grundlagdes af maskinfabrikant Anton Nielsen i 1878 i lejede lokaler, der lå i nærheden af den senere fabrik.
Anton Nielsen begyndte i et træskur at fabrikere hestegange, tærskeværker, hakkelsesmaskiner m.m. indenfor landbrugsmaskinbranchen.
Ejendommen hvor fabrikken derefter fik til huse, erhvervedes i 1880. Her havde den imidlertid kun til huse i et kort spand af tid, hvorefter selve fabrikken blev flyttet til en specielt opført værkstedsbygning. Denne blev i årenes løb gang på gang udvidet og moderniseret.
Grundlæggeren drev den efterhånden omfattende bedrift til 1921, da hans søn, maskinfabrikant Peter Bay-Nielsen, overtog den og fortsatte produktionen efter de samme linier som i faderens tid.
I flere år fremstillede man dog udelukkende petroleumsmotoren “Jyden”, der fik en enestående udbredelse indenfor dansk landbrug.
Efter krigen optog man igen fabrikation af mindre landbrugsmaskiner og desuden handel med alle artes af disse, ligesom man installerede, centralvarme, sanitet m.m. og opførelse af savværker.
Virksomheden beskæftigede på dette tidspunkt ca. 15 medarbejdere.

Fabrikant Peter Bay-Nielsen, der er født i Allingaabro den 29. marts 1891, fik sin første uddannelse hos faderen og arbejdede senere i forskellige virksomheder indenfor samme branche.
Han bestod konstruktøreksamen på Københavns Maskinkonstruktørskole i 1912 og var derefter indtil 1916 hos Th. B. Thrige i Odense, hvorfra han kom til det kendte københavnerfirma F. L. Schmidt & Co. Først da vendte han tilbage til Allingaabro og gik ind i faderens virksomhed.