Brdr. Mortensen


Ålborg
Denmark
Aktiv fra 1918


Idag: Aalborg Maskinteknik.
Starten.
Firmaet Brdr. Mortensen blev grundlagt i 1918 af brødrene Peder Konge og Jens Christian Mortensen.
De boede til leje ved Stringaards Kartonnage fabrik på Vesterbro. Begge brødre var udlært som maskinarbejdere på Burus maskinfabrik. I starten lavede de vindmøller og reparationsarbejde på forskellige mejerier. Vindmøller var på daværende tidspunkt, den eneste energikilde, man havde på gårdene, til at trække pumper tærskeværker osv. Allerede i 1919 flyttede de til de gamle gasværksbygninger på Aalborg havn.

Lavede selv en 4 takts benzinmotor.
Brødrene startede kort efter en produktion af 4 takts benzinmotorer, med vandretliggende cylindere og vandkøling. De fandt en amerikansk motor, som blev målt op, og ganske enkelt kopieret. Der blev lavet modeller til støbegods. Al bearbejdning lavede de selv, krumtapperne fik de sænksmedet hos B&W i København. Denne motor var en 3 Hk motor med afrivningsmagnet og udsætterregulator, disse motorer blev brugt til forskellige spil, som f.eks. lastning af skibe. På det tidspunkt foregik lastning ofte med håndsving, og disse typer motorer var med til at aflaste det hårde manuelle arbejde ved lastning og losning af skibene. Dengang var der omkring 100 træskibe i Aalborg havn. Efterhånden som skibene kunne laste mere og mere, blev der udviklet større og større spil, som havde behov for motorer med både 5 Hk og til sidst 10 Hk.

Opgaverne ændrede sig.
Fra omkring 1919 blev det mere og mere omkring skibene at firmaet udførte reparationer, frem for ved landbrugets vindmøller. De 2 takts glødehovedmotorer af konkurrerende fabrikat, som stod på dækkene af skibene, var ikke så stabile, så der var en del udskiftning og reparationsarbejde på dem.

Ændring i ejerforhold.
I 1924 skiltes brødrene og Peder Konge købte Jens Christian fri af firmaet
Først i 30’erne var der en maskinfabrik ved navn Densil, i Aalborg som gik konkurs. Her købte Per Konge tegningerne og rettighederne på en 2 takts glødehovedmotorer med 10 Hk pr. cylinder.

Under krigen.
Under krigen var der fortsat en del reparationsarbejde på skibene. Men samtidig arbejdede Brdr. Mortensen med at lave både lokomotiv, motor og tipvognene til Cement fabrikken Rørdal, som havde store arealer i Vildmosen, hvor de skar tørv. Tipvogne var der en del vedligeholdelse på, især vognhjulene blev ofte repareret.

Også Aalborg Dampvaskeri, Aalborg margarinefabrik, samt havnemøllen hørte til Brdr. Mortensens faste kundekreds i krigstiden. Der blev produceret en del 2 cyl. motorer, til de små fiskerbåde langs vestkysten. Firmaet lå meget centralt på havnen, og havde derfor en naturlig tæt kontakt til mange af de opgaver, som var i havnemiljøet!

Arbejdet med motorerne stoppede.
Allerede først i 50’erne stoppede arbejdet med fremstilling af spil og motorer. I 1954 blev lejemålet sagt op af Aalborg Havn, men da firmaet havde ligget der i så mange år, blev der udbetalt en erstatning. Firmaet flyttede så til Nyhavnsgade 80. Dengang var grunden på 450 m2 og gik helt over til den gamle Nyhavnsgade. I forbindelse med, at den nye Nyhavnsgade blev lavet omkring 1958, blev der eksproprieret en stor del af grunden væk, og samtidig skåret en trekant af bygningen, så facaden som nu ligger ud til den nye Nyhavnsgade.

Entreprenører og korn- og foderstof firmaer.
I perioden efter 1958, blev der mere og mere arbejde for entreprenører samt vedligeholdelse af deres udstyr. Især under ombygningen af elværket, havde firmaet 4 – 5 mand gående i et halvt år, for at afstive spunsvæggene til den våde kuldgård.
Efterhånden blev der mere og mere reparationsarbejde og kunderne var f.eks. store korn- og foderstoffirmaer og Aalborg Flyvestation. Ved Aalborg Flyvestation reparerede Brdr. Mortensen alt det mekaniske i forbindelse med vand, pumper og filteranlæg.
Der blev lavet en grundvandssænkning, så det var store 25″ (125 cm i diameter) pumper, der kørte døgnet rundt, til afvanding af området. Firmaet varetog vedligeholdelsen af disse pumper. Firmaet Kryger, der havde produceret pumperne, eksisterede ikke mere, så der skulle af og til fremstilles helt nye stumper, i forbindelse med vedligeholdelsen.
I midten af 50’erne frem til først i 60’erne arbejdede Brdr. Mortensen bla. også for en stor entreprenørforretning i København, A. Jespersen & Søn. De havde en uddybningsafdeling hvortil der hørte 3 spandkædemaskiner, til at uddybe havne. Dem var der meget arbejde for i den periode. Per Konge, som er kilden bag denne historiske artikel, oplever dette arbejde som det mest spændende, han har været med til. I denne perioden var der også en del arbejde for Aalborg værft, med de daværende dampspil. To af de største opgaver som Brdr. Mortensen har været med til, har dels været renovering af en af prammene til Spandkædemaskinerne, samt kuldgården på elværket.

Per Konge Mortensen overtog firmaet.
I 1957 overtog Per Konge Mortensen firmaet efter sin far og fortsatte firmaet i samme ånd, med samme medarbejdere, kundekreds og opgaver. I denne periode fik firmaet også kunder som Aalborg foderstof import, KFK, og igennem en periode havde Brdr. Mortensen også folk gående hos DLG. Indimellem har der har været opgaver hos Aalborg Amts vejvæsen. De havde nogle gamle Bolinder vejtromler med glødehovedmotorer. Dem var der ikke så mange firmaer, som servicerede på det tidspunkt. Men det holdt op efterhånden, som der kom nye lidt mere moderne maskiner til.
Igennem 70’erne og 80’erne blev mange af Aalborg firmaerne så store, at de selv ansatte smede og maskinarbejdere, så efterhånden forsvandt en del af de gode opgaver og indimellem også nogle af Brdr. Mortensens medarbejdere sammen med.

Morten Jørgensen overtager firmaet.
I 1989 solgte Per Konge Mortensen firmaet til Morten Jørgensen, som i første omgang ikke havde nogle ansatte. I starten var firmaet, for Morten Jørgensen, en form for bibeskæftigelse, ved siden af sit job på Teknisk skole. I løbet af kort tid blev det nødvendigt, at ansætte en til at passe firmaet, medens Morten passede sit job på Teknisk skole.
I starten af 90’erne kom flere kunder til, og i 1996 valgte Morten at opsige sit job, og gå 100% ind i firmaet. Det var stadig KFK samt firmaer indenfor jern- og maskinindustrien der hørte til kunde kredsen.

De første CNC maskiner.
I 1995 kom de første computerstyrede maskiner i firmaet. CNC maskinerne gav firmaet et teknologisk nyt løft, og skabte muligheder for fremstillingen af avancerede emner og dermed nye kunder!

Flytter til Hattemagervej.
I 1999 måtte Morten indse at omgivelserne var for små til den produktion som firmaet havde, så man flyttede til Hattemagervej 4. Rammerne her var lidt større, og samtidig med opsvinget, kom firmaet teknologisk frem i lyset.
I de år var der en stor efterspørgsel på serieproduktion, så der kom flere CNC maskiner til.
I og med at firmaet var flyttet til de nye omgivelser, gav det et ekstra løft, og placeringen ved siden af Sanistål har også gjort adgangen til råvarer noget nemmere.

Rammer og udvikling.
Morten Jørgensen var godt klar over at omgivelserne på Hattemagervej 4, hurtigt ville blive for trange, og allerede i år 2000 begyndte han at kikke sig om efter lidt bedre forhold, og nabobygningen, hvor der var lejere, var et oplagt emne. I november 2001 købte han bygningerne, og flyttede i april 2002 firmaet over på nr. 6.

Produktionen og CNC styrede maskiner.
I og med at produktionen hovedsaglig er gået over på CNC styrede maskiner, er opgaverne også blevet mere industripræget, med større produktion af enkelte elementer! Det er nødvendigt idag, da konkurrencen og omkostningsniveauet på produktionen er højt og indtjeningen pr. stk. dermed lille. Brdr. Mortensen er underleverandør til både rustfri og alm. Jern, samt aluminium. Nogle af de udfordrende opgaver er fremstilling af dele til Principia cykler, og fremstillingen af dele til Scandinavian Nodig System, som består af dele til maskiner, som trækker nye rør igennem gamle, under jorden.
Beliggenheden betyder at produktionen har ændret sig, men også at det er blevet mere vigtigt, at lave opsøgende arbejde end tidligere. Det er generelt tidens tendens. I dag har firmaet også kunder både i Norge og Sverige samt Tyskland!

Firmaets hjemmeside: Aalborg Maskinteknik