Brødrene Larsen – Jernstøberi og Maskinfabrik


1928


1928


1929


1930


1931


1934


1934


1934


1935


1935


1937


1938


1939


1939


1940


1942


1943


1947


1947


1950


1955


1955


1955


1968


1971

Asaa
Denmark
Aktiv fra 1913
4 Takt benzin
4 Takt diesel
4 Takt petrolium


Brødrene Larsen – Jernstøberi og Maskinfabrik

I 1892 ankom Gregers Christian Larsen til Aså, kun 23 år gammel, han havde et stykke jord øst for byen og ved vandet, hvor han opførte en smedje, på trods af at byen allerede hav- de 2 smedjer.
Larsen var udlært hos skibssmed Villadsen i Ålborg ( Villadsen fremstillede senere bådmoto- rer kaldet Densil ), men havde også arbejdet med maskinbygning på en fabrik i Fjerritslev, inden han tog på valsen i Østrig og Tyskland.
Få år senere havde han tjent så meget, at han kunne anlægge det første jernstøberi i Vendsyssel. Det var primitivt, men fungerede p.g.a. dygtige medarbejdere og Larsens årvå- genhed.
Det rygtedes hurtigt blandt bønderne, hvad støberiet og smedjen kunne fremstille og snart var der gang i salget af kærneværker til smør, små tærskeværker, hesteomgange, hakkel- sesmaskiner, tromler, roeskærere, samt tallerken- og knivharver. Endvidere leverede man også store mængder støbegods til Burås i Ålborg.
I 1910 begyndte fabrikationen af de første underløberkværne her i landet ( de hed Jyden ) og samtidig kom de første benzinmotorer til stationær drift.
I 1913 kom petroleumsmotoren med glødehoved til landbrug og fiskeri.
Den 1. Juli 1912 overtager Larsens sønner – Ingeman, Gregers og Hans – den daglige drift af virksomheden.

Annonce – 1916.

Salget af motorer gik godt til 1917, hvor der blev mangel på petroleum p.g.a. krigen.
På dette tidspunkt begynder fabrikationen af den berømte Diamant kværn med lodretgående sten, som solgtes i titusindvis over hele verden.
Gregers Larsen dør i 1926 og året efter genoptager man produktionen af motorer. Denne gang vandrette petroleumsmotorer med magnettænding. Omkring 1935 begynder man at konstruere en liggende dieselmotor. De første er til salg i 1938, men da dieselmotorer er dy-re i anskaffelse, blev de mest solgt til større gårde, industrien samt til tørveproduktion.
En anden stor salgsartikel var malkemaskinen, som solgtes i titusindvis.
Ud over sin maskinfabrik havde Gregers Larsen fra sidst i 1880’erne til 1909 lejet kalkovnen i Aså. Herfra forsynede han store dele af Vendsyssel med brændt kalk.

De forskellige motortyper.

Den første motor kom som sagt omkring 1910 og det var en stationær lodret 1 cyl. 4 takt topventilet med en tvangsstyret ventil, magnettænding og tændflange (mekanisk tændrør). Denne blev fremstillet indtil 1920.
1914 begyndes fabrikationen af glødehovedmotorer til fiskerne. Det er 1 cyl. 4 takt topven-tilet med åbent krumtaphus og omstyrbar propel. Motoren er meget lig HEIN fra Randers. Denne fremstilles frem til 1920.

Annonce fra fiskeritidende 1921.

I 1927 genoptager man produktionen af stationære petroleumsmotorer og denne gang er det kopier af de amerikanske Witte motorer. Det er 1 cyl. vandret 4 takt og med tvangs-styret udstødningsventil. De er forsynet med svingklodsregulator og Wico afrivningsmagnet, åbent krumtaphus med stænkskærm og med størrelserne 4, 5½ og 7½ Hk. Disse bliver pro-duceret indtil 1933, hvor de gennemgår en modernisering. Denne består i større topstykker (dog ikke den 4 Hk.), samt lukket dæksel over krumtaphuset og begge ventiler tvangssty-ret. To nye størrelser kommer til, så serien er på 2-4-6-8 og 10 Hk.
I 1938 udgår den 2 Hk. motor og i stedet kommer en lodret på 1½ eller 2½ Hk. afhængig af omdrejningerne. Motoren var en kopi af en engelskbygget Amanco, som igen var en kopi af en Lister D motor. (Dengang lånte man også meget af hinanden). Motoren var med sving-hjulsmagnet og blev solgt til malkemaskiner.
De sidste BLA petroleumsmotorer blev leveret i 1946.
BLA motorerne blev også forhandlet af Brdr. Bendix i København, hvor de fik monteret et messingskilt med navnet BB Magnetmotor. Det lader også til at maskinhandler Ole Sørensen har forhandlet BLA motorer, da der findes flere motorer med hans transfers på.
Det kan endvidere oplyses, at under krigen blev motorerne monteret med kædetrukne magneter fra Sverige og Tyskland, da man ikke kunne få Wico magneter fra England og USA. Det samme gjaldt i øvrigt også for FF motoren fra Bjerringbro Maskinfabrik.
I 1938 kommer de første BLA dieselmotorer på markedet i størrelserne 8 og 12 Hk. med fordamperkøling og dieseltanken støbt separat. Stødstængerne ligger skjult under cylinderen og med dæksel over vippearmene. Dyse og brændstofpumpe er Bosh og denne model fortsætter til efteråret 1940, hvor den bliver afløst af en ny serie på 8- 12 og 16 Hk. Disse hedder type D100 – D115 og D135. Tallene svarer til cylinderdiameteren.
Nu er fordamperen og dieseltanken støbt i samme blok, men til gengæld er vippearme og stødstænger blevet synlige. Fra omkring 1940 bliver navnet ASAA Diesel støbt i blokken. Der findes også en overgangsmodel mellem de to omtalte, hvor vippearme og stødstænger er skjulte og fordamperen støbt sammen med dieseltanken. Denne har også navnet støbt i blokken.
D-serien fortsætter til 1946, hvor F-serien kommer i størrelserne 8 – 12 og 16 Hk. og nu er vippearme og stødstænger atter skjulte. Der bliver udviklet to nye modeller og med forskellige omdrejningstal kan de fås i 9 størrelser :
F 95, 6 Hk/1100 omdr.
F 95, 8 Hk/1400 omdr.
F 105, 9 Hk/1100 omdr.
F 110, 11 Hk/1200 omdr.
F 120, 12 Hk/1000 omdr.
F 125, 14 Hk/1000 omdr.
F 135, 16 Hk/900 omdr.
F 140, 18 Hk/900 omdr.
F 155, 24 Hk/800 omdr.
F-modellerne blev lavet til ca. 1970 i tusindvis, de fleste til eksport.
Omkring 1970 kom to nye typer. Den ene en 2 cyl. lodret dieselmotor type 2F 140 og den kunne fås som stationær eller marine med reduktionsgear. Kun få motorer blev bygget og de havde en kedelig vane med at knække krumtappen.
Den anden motor var en vandret type F 175 på 30 Hk. Der eksisterer ingen af disse 30 Hk. i Danmark for alle blev sendt til Afrika og Østen.
I 70’erne stoppede man med at bygge motorer, men få år efter genoptog man produktionen af model F 140. Den blev peppet op til 22½ Hk. ved 1050 omdr., dog anbefalede man 900 omdr., hvilket gav 20 Hk. De var malet med blågrøn hammerlak og solgtes til eksport. Den sidste blev leveret i 1995.
De første år stod Brdr. Larsen selv for eksporten af dieselmotorer, men den blev overtaget af ingeniør A.B.C.HANSEN COMP A/S, der allerede i 1925 havde stiftet sit eksportfirma. Han fik eneret til eksport af Diamantkværnen Og Aså Dieselmotoren, som blev solgt i 62 lande.
Virksomheden eksisterer den dag i dag, men er flyttet fra Aså. De gamle fine fabriksbygninger ligger dog stadig ved havnen.