Burmeister & Wain A/S


1890


1906


1914


1914


1926


1940


1946


1955


1956

København
Denmark
Aktiv fra 1865
Aktiv til 1984
2 Takt diesel
4 Takt diesel


Burmeister & Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri A/S.
H. H. Baumgarten (f. 1806, d. 1875), der i 1843 havde indrettet et maskinværksted, gik i 1846 i kompagni med C. C. Burmeister (f. 1821, d. 1898) under firmanavnet “Baumgarten & Burmeister”. Ved udgangen af 1861 trak Baumgarten sig tilbage, og Burmeister fortsatte forretningen alene indtil 1865, da han og William Wain (f. 1819, d. 1882) dannede firmaet “Burmeister & Wain”.

I 1872 omdannedes det til aktieselskab, i hvilket de 2 indehavere indtrådte som adm. direktører og for hvis første bestyrelse C. F. Tietgen (f. 1829, d. 1901) var formand. Samme år anlagdes skibsværftet på Refshaleøen, og året efter straktes kølen til det første skib “Christian IX” på dette værft.

I 1881 optoges fabrikation af mælkecentrifuger, en virksomhed, der i 1910 ophørte efter at være solgt til Akts. Separator i Stockholm.

I 1893-94 anlagdes tørdokken på Refshaleøen.

Fra 1898 og i de efterfølgende år blev hele virksomheden lidt efter lidt ombygget og moderniseret.

I 1898 optog Burmeister & Wain som et af de første firmaer i verden fabrikationen af dieselmotorer, og kontrakten med Rudolf Diesel blev underskrevet af direktør Ivar Knudsen (f. 1861, d.1920) der med stor energi fremmede dieselmotorens videre udvikling.

I 1912 foretog det første oceangående motorskib “Selandia” sin berømte jomfrurejse til Østen.

I 1908 tages et nyt stålværk (det største i Danmark) i drift.
Skibsværftet gennemgik i de efterfølgende år en mægtig udvikling.

I 1950 afleveredes firmaets skibsnybygning nr. 702.

I 1927 overtoges Københavns flydedok og Skibsværft i 1930 overgik A/S Holeby Dieselmotorfabrik og i 1938 A/S Frederikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik til Burmeister & Wain. Disse 2 sidste virksomheder fremstillede mindre dieselmotorer. Endvidere oprettede Burmeister & Wain A/S Nordisk Dieselauto, samlefabrik for automobiler af anerkendte udenlandske fabrikater.