Dansk Automobilfabrik

København
Denmark
Aktiv fra 1906
4t. Benzin


Hans Christian Christiansen (1876-1918).

Automobilfabrikant Hans Christian ”H.C” Christiansen var en af tidens succesrige unge
forretningsmænd med en yderst beskeden baggrund. Han blev født den 4. januar 1876
i Maglemer på Lolland, hvor hans far var smed. H.C. kom i lære på fabrikken Vulcan i
Maribo og var udlært svend derfra den 6. Oktober 1894. Han rejste til København og
åbnede et lille cykelværksted i en kælder i Tordenskjoldsgade. I fritiden gjorde han sig
bemærket som cykelrytter på cyklebanen i Ordrup ved Charlottenlund. Den 25. februar
1901 stiftede han ”Dansk Automobil- og Cykle Fabrik, H.C. Christiansen & Co.”
sammen med A.E. Fonnesbech Wulff. Den 11. maj 1904 ændredes firmanavnet til
”Dansk Automobilfabrik ved H.C. Christiansen & Co.” Danmarks første bilfabrik var
en kendsgerning. Busser, lastvogne, luxuskøretøjer, rutebiler, de første
automobildrosker (Taxamotor 1908) og havnens første motorfærger blev bygget her.
Men konkurrencen fra de store udenlandske fabrikker var meget hurtigt for voldsom, og
H.C. indledte derfor produktion af bådmotorer.
I 1906 forsøgte han sig sammen med grosserer Cornelius Stephensen i ”Dansk
Automobilfabrik og Handels Aktieselskab.” Et eventyr som ikke varede året ud før
Christiansen startede sin egen forretning på Strandboulevarden under meget beskedne
forhold. En hurtig rejse til Paris endte med at han fik agenturet for Renault.

1907 opførtes 20 bølgebliksgarager og et lille træskur som kontor.
1911 erhvervedes agenturet for engelske Daimler Motor Comp..
1912 lejedes et areal på Østerbrogade 20.
1914 repræsentation for Reo.

H.C. Christiansens betydning for dansk flyvnings ældste periode er glemt/overset. Hans
indsats som en af de første danske aviatikere, og som den eneste danske flyfabrikant før
I. verdenskrig, beskrives ofte som om han var en flyvetosset velhavende klovn der
aldrig lærte at flyve. Sandheden er, at han, som den første dansker, forlod en flyveplads
(Kløvermarken januar 1910) og gennemførte en perfekt flyvning over åbent vand, i
frostvejr, og at han yderst seriøst etablerede et aeroplanværksted i sit firma. I løbet af
1910-11 byggede hans håndværkere og mekanikere (under ledelse af Søren Severinsen)
fem aeroplaner; biplanerne ”Flyvefisken”, ”Dania/Glenten”, ”Kolonihaven” og to
Blériotinspirerede monoplaner.

H.C. Christiansen bilproduktion:
Første danske bildroske bygget 1900
Nykøbing-Nysted ruten oprettet i 1903.
Sundby-Dragør ruten oprettet 1905.
Elektriske omnibusser til Dampskibsselskabet Øresund (København).
Passagermotorbåde ”Havnens Motorfærge” ca. 1911.

Charles Robert Edvard Svendsen (1884-1938)
Blev født på Nørrebro den 10. december 1884, som søn af tinstøber, og antikvitetshandler, Charles Emil Lars Svendsen. Kom som 14-årig, lige efter
konfirmationen, i mekanikerlære hos H.C. Christiansen i hans cykelværksted i Tordenskjoldsgade.
overtog efter nogle års pause fra firmaet, stillingen som leder af H.C. Christiansens filial i Århus.
Overtog ledelsen af firmaet efter H.C. Christiansens død i 1918.
I 1933 etablerede han sit eget firma ”Dansk Automobil Fabrik” i København som han drev til han druknede i Langøre havn på Samsø den 17. Juli 1938.

Om han overtog det tidligere firma, eller startede et nyt med samme navn, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Kilde : Toni Mygdal-Meyer – www.museerne.helsingor.dk