F.L. Hansen Jernstøberi og Maskinfabrik


1916


1929


1930

Holstebro
Denmark


Frederik Ludvig Hansen rejste som nyslået smedesvend til Paris på verdensudstillingen i 1878. Her skulle han have set en håndcentrifuge, hvis princip han senere anvendte, da han i 1879 slog sig ned i Dybe som smedemester.

I de følgende år fremstillede F.L. Hansen omkring 2500 af disse centrifuger, indtil de mange nye andelsmejerier gjorde dem overflødige. Hansen begyndte da at lave petroleumsmotorer til landbruget og småindustrier.

I 1895 flyttede han virksomheden til Skivevej i Holstebro.

Efter sigende skulle det være Hansen, som fik overtalt Birn til at oprette jernstøberi i Holstebro året efter, under løfte af at Birn i så fald skulle få lov at levere støbegodset til motorer. Hansen var ikke tilfreds med støbegodset fra Holstebro Jernstøberi.

F.L. Hansen lavede motorer fra 6 – 80 hk. Ved grundlæggerens død i 1930 var konkurrencen fra især tyske motorfabrikker og elektricitetens indførelse også i industrien så vidt fremskreden, at virksomheden trådte i likvidation i 1932.

Herefter blev fabrikken overtaget af jernstøber Vald. Birn, der videreførte maskinfabrikken under eget navn.