Fåborg Jernstøberi og Maskinfabrik

Fåborg
Denmark
2t. Glh. til dæksspil


Virksomheden blev grundlagt af brødrene Lars og Peter Jensen som maskinbyggeri i 1855. I 1856 fik de bevilling til at drive jernstøberi. I forvejen drev de et maskinbyggeri i byen. I 1883 var byens andet jernstøberi blevet udkonkurreret og blev nedlagt. Derefter var Faaborg Jernstøberi og Maskinfabrik det eneste støberi i området. I 1961 blev jernstøberiafdelingen lukket ned, selvom det stadig indgik i navnet, men virksomheden fortsatte som rent maskinbyggeri, primært spil og hydrauliske systemer til skibe og lastbiler. Virksomheden fik derefter støbt sit gods i Kerteminde.