Grenå Motor og Maskinfabrik v / Anton Jensen


0


1912


1912


1914


1930


1933

Grenaa
Denmark
Aktiv fra 1906
Senere: Grenå Motorfabrik v / Møller
Aktiv til 1935
4t. Glh + 4t. Petroleum