Grenå Motorfabrik v / Møller


1933


1964


1968

Grenaa
Denmark
Aktiv fra 1935
Tidligere: Grenå Motor og Maskinfabrik v / Anton Jensen
2t./ 4t. Glh. + 4t. Diesel


gmlogo

A/S Grenaa Motorfabrik kunne i januar måned 2006 fejre sit 100-års jubilæum. Det hører absolut til sjældenheder, at det sker, selv på verdensplan, at en hundrede år gammel virksomhed stadig kan levere nye dieselmotorer.

Anton Jensen blev født d. 22. April 1878 og han voksede op i Korup ved Rønde. Efter sin uddannelse som maskinist arbejdede han som værkfører hos sin svoger Julius Jakobsen, der havde en maskinfabrik i Esbjerg. Efter nogle år vendte han hjem til Djursland. I Januar 1906 lejede han et mindre lokale i Søndergade, men allerede i Juni købte han et smedeværksted på Grenaa Havn og indrettede det til motorfabrik.

Der var fremtid i at flytte ned til havnen og netop i disse år var der en rivende udvikling i det danske fiskeri og kutterne begyndte at blive motoriserede. I efteråret 1907 leverede han sin første motor til Skipper Peter Bachmann, Grenaa Havn, en 3 hk 4 takt petroleumsmotor med glødehoved. I de følgende år konstruerede han flere typer motorer til fiskerne, men især til landmændene blev der fremstillet mange. I 1912 blev den første motor med magnettænding fremstillet. Selv om virksomheden lå på havnen, var det fortsat landmændene, der var den største kundegruppe og for at tilgodese dem opkøbte han konkurrentens forretning i Kannikegade i Januar 1911 – Djursland Smede- og Maskinfabrik – og den var ejet af en navnebroder, nemlig Anton Nielsen, der havde en tilsvarende virksomhed i Allingåbro. Det var i øvrigt der man fremstillede petroleumsmotoren ”Jyden”.

Anton Jensen ejede således nu 2 virksomheder i byen – Anton Jensen’s Maskinfabrikker – og begge fik telefon allerede i 1911.

I de følgende år satses der stærkt på landmændene. A. Jensen kan levere alt fra selvrensende tærskeværker, hestegange, kageknusere til kunststensværker for at nævne nogle få. I 1916 flytter afdelingen på Strandgade ud på fiskerihavnen og til at styre den ansættes H. Mikkelsen, der forblev værkfører i 30 år. Selv efter flytningen til havnen var det fortsat landbrugets maskiner, der satsedes på. Dette blev der dog ændret hurtigt på i 1920. Som en følge af 1. Verdenskrig var produktionen faldet voldsomt på grund af mangel på brændstof og kunstgødning. A. Jensen fornemmede at tiderne var ved at skifte og søgte derfor efter en mand, der ville gå med i foretagendet eller købe afdelingen nede ved havnen. Rygterne nåede til driftsleder Sofus Møller Jensen på Randers Motorfabrik – det var for øvrigt ham der havde konstrueret den vellykkede 4 takt Hein-model 1920. Han mente ikke, at der var nogen fremtid i Randers og var stærkt interesseret i mulighederne i Grenaa.

S. Møller Jensen besøgte Anton Jensen og en handel kom i stand. For 20.000 kr. købte han 2/7. S. Møller Jensen blev optaget i firmaet og den 20. August 1920 fik firmaet nyt navn – Grenaa Havns Motor-og Maskinfabrik ved Anton Jensen og S. Møller Jensen, som efter kort tid omdøbte det til I/S Grenaa Havns Motorfabrik – et navn der blev brugt indtil 1935.

S. Møller Jensen som i virkeligheden hed Jens Peter Sofus Møller Jensen var landmandssøn, født i Haslund 1893. Efter realeksamen i 1909 kom han i lære hos MUnksgård i Randers som maskinist. Da læretiden var slut havde han også taget konstruktør-eksamen på Teknisk Skole, herefter arbejdede han kort tid hos Frichs i Århus og hos Hovmøller i Frederikshavn, hvorefter han vendte tilbage og blev driftsleder på Randers Motorfabrik. Her konstruerede han i 1918 sin første motor på 9 hk og den blev solgt til Norge. Kort tid efter brændte fabrikken og alle hans tegninger og modeller gik tabt. Siden hen konstruerede han 4 nye typer motorer og med stor erfaring og fyldt med gode idéer, var han klar til egen virksomhed i Grenaa.

Allerede i 1921 blev den første ny-konstruerede marinemotor leveret til fisker Valdemar Pedersen fra Bønnerup. Det var en 4 takt glødehoved på 9 hk. Den næste var en 12 hk Danolmaskine (Danol var petroleum; speciel Danol var en blanding med 1/3 råolie i, så den ikke kunne bruges til lamper. Der var jo rationering på petroleum – kun 2 potter pr. dag og det måtte kun bruges til belysniug).

Med lanceringen af den nye Danol maskine var fremtiden lys og da man også havde fået entreprisen på vand, gas og sanitet på Grenaas nye sygehus på 30.500 kr. gav det et stort skub fremad.

Det gik stærkt i 20’erne, fiskekutterne blev større og skulle have stadig større motorer og i 1926 moderniserede man 4 takt’eren, så den kunne køre på råolie. Det gav en effektforøgelse så man nu var oppe på 50 hk i den nyudviklede 2 cyl. maskine. Sidst i 20’erne var man dog klar over at en ny moderne og effektiv motor måtte udvikles.

Da S. Møller Jensen indtræder i firmaet overlader Anton Jensen driften til sin unge kompagnon og helliger sig sin nye forretning med salg af Ford-biler, som Grenaas første bilforhandler. Der var mange pengei denne branche og i løbet af årtiet blev Anton Jensen byens næststørste skatteyder. I 1930 blev bilforretningen udskilt fra maskinfabrikken og i 1931 forlod Anton Jensen Grenaa for at blive chef i Århus i Bilfirmaet Bülow og Co., hvor han styrede dette firma til sin død i 1951.

I 1935 købte S. Møller Jensen Anton Jensens andel af fabriksbygningerne. Han havde allerede i 1932 overtaget maskinparken og han var nu reelt eneindhaver. 1932 er året, hvor 2 takts semi-dieselen kommer på markedet. Type T hedder serien, 1-2 og 3 cyl- fra 25 til 370 hk. De nye motorer havde store ydelser, en rolig gang, samt meget lang levetid.

Med den nye serie var fabrikkens fremtid sikret i mange år. Trods 30’ernes krise og 2. Verdenskrig, specielt slutningen af 30’erne var god med eksport til Sverige og Norge. I 1944 modtog motorfabrikken ”Dansk Arbejdes Initiativdiplom”. Tilbage til 1936-37 måtte man endnu en gang udvide, og da der var lidt uenighed med kommunen om en grund lod man et rygte sive, at man muligvis ville flytte fabrikken til Esbjerg eller Århus, men det endte hurtigt med enighed om et lejemål for 25 år.

Annonce – 1937.

Besættelsesårene var en vanskelig tid, da fiskerne havde olierationering og fabrikken vaskeligheder med at få råstoffer. En overgang i 1945 fik man kun 1 ton støbejern om måneden, hvor man skulle bruge 15 tons. Under krigen kom tyskerne jævnligt på besøg på fabrikken for at få dem til at arbejde for sig, men de blev mødt med en mur af tavshed, selv om S. Møller Jensen talte flydende tysk. Under hele krigen lavede man kun for 1000 kr arbejde til tyskerne.

Efterkrigsårene blev travle på motorfabrikken. Ordrebøgerne var fulde og en overgang var der 22 mdr. leveringstid, indtil leverancerne af råmateriale var blevet normale. Ved udgangen af 50’erne stod det klart, at man måtte udvikle en ny serie motorer, da fiskekutterne stadig blev større og var begyndt at trawle. Semi-dieselens dage var talte, så nu gjaldt det højtryks-dieselen. Kravene til den nye type måtte være større ydelse, mindre vægt, mindre pasning og billigere drift. Man rejste verden rundt til messer for at se hvad der var oppe i tiden og herefter begyndte nan at eksperimentere . Efter flere forsøg påbegyndtes den nye motor den 5. Maj 1964 og nøjagtig 2 år og 1 måned senere blev den startet op for første gang. Den hed type F24, havde 3 cylindre og 165 hk. Motoren var vellykket og hurtigt fulgte en 4 og 6 cyl. efter, så man kunne tilbyde effekt fra 165-1000 hk med og uden turboladning og intercooler. Motorerne blev hurtigt populære blandt fiskere og alene mellem 1966 og 1986 er der solgt 500 stk. Det er også blevet til mange generatorsæt til bl.a. U-landene.

Omkring 1963 trak S. Møller Jensen sig tilbage og overlod ledelsen til sønnerne Jens og Niels, senere overtog Niels fabrikkens filial i Esbjerg. Man havde også Nexø Motorfabrik på Bornholm som filial fra 1963-1986.

A/S Grenaa Motorfabrik har i dag sin største omsætning som underleverandører til Jern- og Stålindustrien bl.a. vindmøller og boreplatforme, men man bygger stadig nogle dieselmotorer om året, som en af de få danske motorfabrikker.

VI ØNSKER TILLYKKE MED DE 100 ÅR…..!!!!!!!

Den administrerende direktør Ebbe Sørensen køber i 2008 fabrikken af familien Møller Jensen efter 8o års ejerskab.

Link til motorfabrikkens hjemmeside.

Se gamle brochure.

Artikel fra DVTK’s “Pioneren” feb. 2006 – af Kim Sperlit.