H.C. Lunge og Søn


0


0

Sorø
Denmark


Jernstøberi & Maskinfabrik.

Grundlagt 1844.

Firmaets grundlægger hed Peter Hansen Lunge, født d. 27 marts 1814 i Assens på Fyn. Han blev snedker og flyttede til Sjælland. Fik arbejde på herregården Næsbyholm, og boede i Næsby. Herfra startede han sin virksomhed: ” – til at forfærdige agerdyrkningsredskaber og maskiner og et jernstøberi – “.
Han var en af de første som begyndte at fremstille tæskeværker samt kaste-maskiner og hakkelsesmaskiner. I 1863 flyttede han til Sorø, og i 1873 overdrog han virksomheden til sin søn HANS CHRISTIAN LUNGE; samme år døde han.
I år 1900 optog H.C.Lunge sin søn CARL FREDERIK LUNGE og nu kom det til at hedde H.C.Lunge & Søn. I 1917 overtog Carl Lunge fabrikken som eneindehaver, som han drev til sin død i 1918. Efter hans død videreførte hans hustru virksomheden.
I 1909 byggedes den første petroleumsmotor og man fortsatte til op i 20erne,
hvor kraftværkerne blev så udbygget, at de elektriske motorer da udkonkurrerede petroleumsmotorerne.
Hvor mange der er bygget igennem tiden er ikke klarlagt, men ca. 300 stk. ialt.
Det er ikke en motor som man ser nutildags, så det er sikkert ikke mange som er tilbage. Dog, mindst én eksisterer, nemlig no. 288 – 6hk. – aar 1922.
Det er en vandretliggende, gennemløbskølet, 1 cyl. motor med en boring på 150 mm. og slaglængde 260 mm. = 4,6 liter slagvolumen. Motoren er forsynet med to svinghjul ø 900 mm.. Tændingen er Bosch vuggemagnet, og den har styret udstødningsventil. Motoren virker ikke særlig moderne, hvorfor det kan tænkes, at de har set sådan ud lige fra begyndelsen i 1909. Grunden til at den ikke er ændret væsentligt, skyldes sikkert at konstruktionen har været vellykket fra starten, da alt er meget solidt lavet.
Firmaet eksisterer ikke idag, men er opkøbt af Kongskilde Maskinfabrik.