H. Hein og Sønner

Randers
Denmark
Aktiv fra 1898
Aktiv til 1916
2t./ 4t. Glh. + 4t. Pet.


Motorfabrikken H. H. Hein & Sønner i Randers har været en af Danmarks kendteste producenter af motorer til fiskerflåden. Ikke mange ved, at den oprindeligt er startet i Gråsten.
Hans Heinrich Hein, født d. 1.2.1853 i Frøslev, startede i 1878 en virksomhed i Frederiksgade i Gråsten.
Det var i første omgang et jernstøberi med tilhørende maskinværksted. Støberiet fremstillede bl.a. ovne, og maskinværkstedet fremstillede landbrugsmaskiner. I 1888 lod han opføre nye bygninger, hvor der var syv mand beskæftiget.
den første motor er sandsynligvis fremstillet 1886. Virksomheden blev så i 1890 udbygget til en egentlig motorfabrik. Der var tale om fabrikation af stationære petroleumsmotorer til landbruget. Virksomhedens navn var H.H. Hein Maskinbygger, Gråsten. Det gik op og ned med denne virksomhed, og i 1895 gik den konkurs. Nogle år søgte Hein at drive værkstedet videre som reparationsværksted med nogle lærlinge, men forgæves. I 1899 tog Hein en tur til Tyskland, hvor han arbejdede på Gruhlwerk I Rhinlandet. Her må han have tjent gode penge, for han kom hurtigt tilbage og etablerede sig 1900 i Markedsgade i Randers.
I Randers begyndte H. H. Hein straks en egentlig motorproduktion af stationære, men nu også marinemotorer. Der blev hurtigt pladsmangel, og allerede i 1906 byggede H. H. Hein en ny fabrik på Strømmen 36 og ekspanderede kraftigt de næste år. På det tidspunkt var begge hans sønner Hans Hein og Peter Hein (F. 8.2.1879 i Adsbøl) også optaget i firmaet, som nu hed H. Hein & Sønner A/S, Randers. I 1912 blev det oprindelige firma delt i to dele: H. Hein sen. Motorfabrik og H. Hein & Sønner Motorfabrik. Hein senior udtrådte af sit firma og startede sin egen motorproduktion på Århusvej i Randers. I 1916 blev H. Hein sen. Motorfabrik overtaget af fabrikant Kristian Eriksen. Firmaet fortsatte til 1920 under navnet Hein sen. Motorfabrik, men skiftede da navn til Randers Motorfabrik (RAMO).

Annonce – 1918.

H. Hein & Sønners Motorfabrik fortsatte med en selvstændig motorproduktion frem til 1936, hvor firmaet blev overtaget af banken.
Den typiske Hein motor var en stående firetakts lavtryksmotor med glødehoved og topventiler. Den 1-cylindrede motor på op til 32 HK var den mest almindelige, men der er også bygget en 2-cylindret på 50 HK og en 4-cylindret på 100 HK. Senere gik man også over til at bygge totakts motorer. Disse var af forskellig konstruktion og fik ikke den store betydning.

Annonce – 1937. (herlig stavefejl).

I 1940 blev virksomheden købt af Adolf Jensen, der havde stået i lære hos H. Hein senior, og under anden verdenskrig gik det igen fremad. I 1943 startede produktionen af dieselmotorer, idet man sluttede licenskontrakt (baseret på et Jastram patent) med Motorfabrik Carl Jastram i Hamborg. Produktionen af Jastram dieselmotorer fortsatte indtil først i 70’erne. Imidlertid fortsatte man fremstillingen af de forældede men stadigvæk populære og efterspurgte firetakts glødehovedmotorer indtil først i 60’erne
Adolf Jensen døde i 1945. Hans enke førte virksomheden videre, indtil sønnen, ingeniør Max Dyrborg Jensen, kunne overtage den i 1957. Under den nye ledelse fungerede Hein fabrikken i en årrække også som underleverandør til større motorfabrikker som f.eks. Alpha Diesel i Frederikshavn. I 1990 var der beskæftiget 10 ansatte på fabrikken i modsætning til tidligere gode år, hvor der havde været op mod 100 ansatte. I 1993 overtog Adolf Jensens sønnesøn (3. generation) Henry Jensen virksomheden. I 1996 var der 30 ansatte på fabrikken, der stadig blev drevet under navnet H. Hein & Sønners Eftf. Arbejdet bestod for en stor del af lønarbejde for andre virksomheder, herunder Grundfos i Bjerringbro.
I dag hedder firmaet Hein & Sønner Maskinfabrik, og tilbyder alle former for spåntagende bearbejdning og reparationsarbejde for bl.a. firmaer som Danfoss, Grundfos og B&W.
Den lille maskinfabrik i Gråsten, som flyttede til Randers og voksede til en stor og kendt motorleverandør til den danske fiskeflåde, er en af de få danske motorfabrikker, som har overlevet, omend kun af navn, bygninger og adresse.

Tekstkilde : Kaj Woelke – “Sønderjyske motorfabrikanter” – 2008. © Kaj Woelke.
Med venlig tilladelse.

Annonce – 1937.