Hans C. Petersen, Maskinfabrik

Præstø
Denmark
Aktiv fra 1849
Aktiv til 1947


Grunden til denne virksomhed blev lagt i 1849 da Christoffer Petersen startede jernstøberi og maskinværksted. Her produceredes Præstø-plovene og kornrensningsmaskinerne som hurtigt blev kendte.
Virksomheden blev flyttet flere gange og løbende moderniseret.

Efter Christoffer Petersen’s død i 1875 overtog sønnen Hans C. Petersen, virksomheden, som på det tidspunkt beskæftigede 10-15 mand.
Foruden landbrugsmaskiner blev mejerianlæg en specialitet.

Dampkedler og gasbeholdere kom nu også på programmet og solgtes i stort tal, bl.a. på grund af firmaets gode renommé.

I begyndelsen af det nye århundrede kom de første selvrensende tærskeværker fra fabrikken – disse eksporteredes også til udlandet, bl.a. Sverige, Norge og Rusland.

I 1913 startede produktionen af petroleumsmotorer som et led i landbrugets forsyning af maskiner, og der leveredes en mængde af disse landet over.
Motorerne solgtes under navnet “Svend”.

Hans C. Petersen bortforpagtede 1915 firmaet til sine 2 sønner Holger og Valentin Palm.

V. Palm Købte senere fabrikken og H. Palm udtrådte af firmaet.
Nu produceredes der ligeledes marinemotorer under navnet “Kolon”.

Fabrikken lukkede i 1947.