Heggens Motorfabrik

Kristiansund
Norway
Aktiv fra 1906