Holeby Diselmotorfabrik A/S


0


1933


1934


1935


1939


1953


1954

Holeby
Denmark
Aktiv fra 1908
Aktiv til 2005
4t. Diesel


holeby_logo2

Oprindelsen til denne virksomhed ligger så langt tilbage som i 1877, da H. Christoffersen byggede en smedie i Holeby. Virksomheden, fra hvilken der udgik de almindeligst forekommende landbrugsmaskiner, udviklede sig i løbet af få år til også at producere petroleums-motorer af en særlig solid og brændselsbesparende type, der hurtigt blev så populær, at man konstant måtte udvide.
Grundet de mange udvidelser besluttede H. Christoffersen i 1902, at opføre en helt ny og tidssvarende fabrik. Denne fabrik var i første omgang beregnet på at beskæftige 50 mand, men i løbet af få år nåede man op på en arbejdsstyrke på 150 mand.

I 1909 optoges produktionen af Diesel-motorer. Den første var en 2 cyl. 6o Hk motor til eget brug.
Udviklingen gik hurtigt og omkring 1914 havde man modeller på 25 – 125 Hk. pr. cyl.

Der fremstilles 25, 30, 40 og 50 Hk i een cylinder;
60, 80, 100, 130, 160 og 200 Hk i to cylindre;
240, 300 og 375 Hk i tre cylindre og 320, 400 og 500 Hk i fire cylindre.
Maskiner indtil 100 Hk. udførtes som åbne maskiner, og fra 130 Hk og opefter også som lukkede maskiner med tryksmøring.

Omkring 1913 påbegyndtes ligeledes produktion af marine-motorer.

I 1916 blev fabrikken solgt og omdannet til aktieselskab med B&W som hovedaktionær.
Virksomheden blev i 1980 solgt videre til den tyske MAN-koncern.
Fabrikken måtte lukke produktionen i 2004.