J.G.A. Eickhoff


1881

København
Denmark
Aktiv fra 1848
Aktiv til 1960


J.G.A. Eickhoff (f.1809 – d. 1875).

Eickhoffs maskinfabrik var en af de tidligste danske fabrikker. Den blev grundlagt i 1848 og flyttede i 1865 til Vesterbrogade.
Firmaet producerede hovedsagelig maskiner og apparater til bogtryk, stentryk, bogbinderi og lign. – men altså også gasmotorer i både stående og liggende versioner.
Gasdrevne maskiner anvendtes i den mindre industri, der ikke behøvede en egentlig dampmaskine. Fabrikken eksporterede en stor del af sin produktion, navnlig til Skandinavien. I 1880 beskæftigede fabrikken 65 arbejdere, inkl. lærlinge; i 1890 var tallet vokset til 106.
Virksomheden var i Familiens eje i flere generationer.

Fabrikken eksisterede til 1960’erne.

J. G. A. Eickhoff Maskinfabrik og Støberi