Københavns Maskinfabrik A/S Jernholm

København
Denmark
2t. Benzin


kim_1915