Kramper & Jørgensen1908


1915


1920


1926


1927


1929


1935


1936

Horsens
Denmark
4t. Glh. + 4t. Diesel


Virksomheden er grundlagt i 1891 af fabrikant Rud. Kramper, der begyndte den under meget små former. Nogle år efter starten trådte fabrikant S. Jørgensen ind i firmaet, der dengang beskæftigede 5-6 mand og hovedsalig producerede landbrugsmaskiner, og da igen særlig Rud. Krampers patenterede dobbeltplov.

Senere påbegyndtes motorfabrikationen, der efterhånden udvidedes til at omfatte motorer til et hvert brug og med forskellige fødeemner som petroleum, benzin og sugegas.

Den sidste udvidelse fandt sted i 1916, da aktiekapitalen udvides fra kr. 200.000 til 1 million og den nye fabriksbygning opførtes. Fabrikken, der er beliggende på Sønderbrogade og spænder over et areal på 5000 m2, beskæftiger 300 mand.

Afsætningsmarkedet er først og fremmest Danmark, men i øvrigt leverer firmaet sin fabrika-tion til alle verdens egne.

Med henblik på virksomhedens interesser i Norge anlagdes i 1906 i Molde en motorfabrik, med fiskerimotorer som speciale og som ledes af fabrikant S. Jørgensen.

I 1913 begyndte firmaet automobilfabrikation i fabrikken på Sønderbrogade 27-29, der hvor i 2005 Kvickly Extra har parkeringsplads. Køretøjet blev kaldt Gideon, et navn, der havde været benyttet til motorer som firmaet har produceret siden 1893. I de syv år blev der fremstillet 129 biler: lastbiler, postbiler, brandbiler og enkelte personvogne, kun to brand-biler er bevaret.


I 1920 måtte virksomheden lukke som følge af økonomiske vanskeligheder. Virksomheden blev siden reorganiseret under navnet Rud. Kramper & company. Ingen andre danske automobilfabrikanter nåede Gideons produktionstal.