Marcussen og Houmann

København
Denmark
Aktiv fra 1902
4t. Glh.


Maskinfabrikken Meteor ved brdr. Marcussen.
Grundlagt i 1893 af Harald Friis.
Adresse : Falkoner Allé 94, Kbhvn. F.

I 1914 overtoges fabrikken af L. Marcussen (f. 13. april 1879) og C. Houmann (f. 1878). Sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1922, hvorefter fabrikken fortsattes af L. Marcussen som eneindehaver, indtil den i året 1946 overtoges af dennes sønner, Hans Marcussen
(f. 30 aug. 1905) og Otto Marcussen (f. 15. marts 1914).