Randers Motorfabrik v / Kristian Eriksen


1926


1929


1954

Randers
Denmark
Aktiv fra 1916
Aktiv til 1968
2t./ 4t. Glh. + 4t. Petroleum. Jastram på licens 1936-1944


Denne virksomhed grundlagdes i 1878 af Fabrikant H. Hein sen., der drev den til 1916, da den nuværende indehaver, Kristian Eriksen, overtog den. Han førte den videre indtil 1920 under firmanavnet: A/S H. Hein sen., men efter nævnte år forandredes det til det nuværende, dog endnu ikke som aktieselskab, idet fabrikken først i 1934 overgik til familieaktieselskab Med Kr. Eriksen som Formand og John og Søren Eriksen i bestyrelsen.

Fabrikken fremstillede udelukkende petroleums- og råoliemotorer, der fandt anvendelse både til vands og til lands. Kr. Eriksen lagde imidlertid hovedvægten på fabrikation af 2-takts råoliemotorer til skibsbrug, og disse motorer vandt afgjort indpas, ikke alene herhjemme, men også i udlandet.

Fabrikant Kr. Eriksen, født i Uggelhuse d. 14. april 1879 blev uddannet i Maskinfaget og arbejdede forskellige steder indenfor branchen, indtil han blev værkfører for Kramper og Jørgensens filial i Norge. Denne post bestred han i 2 år, hvorefter han oprettede selvstændig forretning i forbindelse med Kramper og Jørgensen. Denne drev han i ca. 8 år, til omkring 1916, da han overtog H. Hein sen.s daværende virksomhed i Randers.

Annonce – 1920.

Randers Motorfabrik A/S, Denmark H. Hein & Sønners Eftf.