Sæby Jernstøberi

Sæby
Denmark
4t. Glh.


En af sæby’s, på den tid, største og mest betydende virksomheder var A/S Sæby Jernstøberi og Maskinfabrik, der blev grundlagt af P. Sørensen i 1877.

Oprindeligt fremstilledes hovedsageligt støbegods og motorer, men efterhånden kom man tillige ind på fabrikation af en række forskellige landbrugsmaskiner, som f.eks. kunststenskværne, tærskeværker, hakkelsesmaskiner m.m. Bedst kendt af disse er kunststenskværnen “Skjold”, der overalt var anerkendt for sin ydeevne og fortrinlige kvalitet, og af hvilken man drev en omfattende eksport verden over.

En anden specialitet var råoliemotoren “Skjold” der fremstilledes i størrelser fra 5 -35 Hk.. I en lang årrække stod Skjold Marinemotoren sin prøve og hævdede sig smukt i konkurrencen.

Foruden egne fabrikata havde firmaet forhandling af alle landbrugsmaskiner og førte stort lager af reservedele til disse. Endvidere havde man udsalg af støbegods fra Svendborg Jernstøberi.

Aktieselskabet havde til huse i egne bygninger, omfattende støberi, maskinhal, værksted for afprøvning af motorer, snedkerværksteder, lager, udstillingshal, kontorer m.m.

Fra 1912 – 1928 blev firmaet drevet af grundlæggerens søn, Albert Sørensen, men sidstnævnte år omdannedes det til aktieselskab og som direktør ansattes Henrik Nielsen.
Direktør Nielsen var uddannet som maskinist og ved handel og var blandt fagfolk kendt som en dygtig og energisk mand.

Fra dette tidspunkt mangler vi oplysninger om den videre historie.