Skandiaverken

Lysekil
Sweden
Aktiv fra 1920
Tidligere: Lysekils Mekaniska Verkstad
Aktiv til 1987