Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, Vagn- och Maskinfabriken Falun

Göteborg
Sweden