Genudgivelse: NORDAN råoliemotor 5 Hk Årg 1915 serie nr 8

LAG-Djursland har indvilliget i at støtte projektet, med midler fra
EU & Fødevareministeriet.

Håbet H 201 blev bygget i Viken i Sverige og købt af Gillelejefiskerne Lars og Bendt Christian Nielsen.
(Far og Søn) Bendt Christian Nielsen solgte Håbet til en børstenbinder efter 2. verdenskrig. Senere blev det solgt til nationalmuseet.

Originalmotor fra Sildebåden ”Håbet” H 201, som blev søsat 1888 udstyret med gaffelrig og anseelig sejlføring. Nordan-motoren blev installeret i ”Håbet” 1919, som led i maskiniseringen af fiskeriet.

I 1880’erne opstod der reelt erhvervsfiskeri fra Bønnerup Strand, dog uden havnen, der først blev bygget 1937. ”Håbet” blev hjemmehørende i Bønnerup, hvor fiskerflåden enten lå for svaj, eller slæbtes op på stranden, når bådene ikke var på søen.

”Håbet” med tilhørende motor, er en del af samlingerne på Dansk Fiskerimuseum under Djurslands Museum. Efter en menneskealder som landlagt, er det nu langt om længe lykkedes, at stable et projekt på benene, der skal bringe Kattegatbåden ”Håbet” tilbage til fordums glans, som sejlende kulturarv.

Båd og motor har til nu lidt en kummerlig tilværelse, hvor et beskæftigelsesprojekt og manglende viden om restaurering af træbåde og gamle motorer, har medført, at det kommende restaureringsprojekt bliver særdeles omfattende.

Skibsbyggeren i Bønnerup skal forestå genopbygningen af den klinkbyggede fiskerbåd, og Dansk Motorsamling skal restaurere og genopbygge Nordan motoren, så den igen kan virke, som drivkraft for den gamle Sildebåd, der i øvrigt er den ældste Kattegatbåd, der stadig eksisterer.

Dansk Motorsamling’s interesse for projektet samler sig naturligt om motoren, men vi støtter naturligvis ideen om, at bringe ”Håbet” tilbage, som Sejlende Kulturarv , og vi har da også indvilliget i, at bruge noget der ligner 2000 frivillige og ulønnede arbejdstimer på projektet.

Nordan motoren i dag:

Motoren NORDAN råoliemotor 5 Hk Årg 1915 serie nr 8, har i en årrække været opbevaret tørt (meget tørt) og frostfrit, men manglende kendskab til elementære nedbrydningsprocesser i støbejernskonstruktioner med rå indvendige kamre til køling af cylinder mv., har flere steder medført rustdannelser, der har nedbrudt og revnet cylinder med kølekappe. Rust vokser med en faktor otte, når der er adgang til ilt, og i dette tilfælde har rusten haft frit spil, endog hjulpet godt på vej af saltaflejringer, hidrørende fra saltvandskølingen.

Der har været flere forsøg på at ”udbedre / skjule” disse kalamiteter. En stor revne er forsøgt svejset, hvilket dog har medført materialespændinger, med masser af revner i støbegodset som følge. Endvidere er der anvendt store mængder af spartelmasse og en ubestemmelig fed sort maling, for at dække den reelle tilstand.

Manglende tørning har resulteret i udtørring af smørende flader, og kondens samt syrerester i sumpen har haft fri adgang til de vitale dele. Topstykke med kølekanaler er også nedbrudt og revnet, som følge af rustens hærgen.

Stødstangsanordningen til ventilerne er ikke original, idet den beskadigede cylinder tilsyneladende stammer fra en ”Dan motor”, hvorfor det har været nødvendig med forskellige tilpasninger af ukendt oprindelse. Dette underbygges af de ovale huller i bunden af cylinderfæstet, som har været påkrævet, for at passe på det originale ”Nordan – motorstativ”.

Alt i alt ser motoren fin ud, men spartelmasse og fed sort maling skjuler altså mange skader. Mange års aktiv tjeneste har medført slitage på samtlige bevægelige dele, men ”Nordan’en” er så sjælden og unik konstrueret, at en gennemgribende restaurering er et must. At motoren kan relateres til originalinstallation i Sildebåden ”Håbet”, gør kun bevaringen mere relevant.

Godt med noget ordentligt løftegrej.
“Man skal jo nok være to, for at gøre det med håndkraft”.

Efter afmontering at løsdele, topstykke og krumtapleje, kan stemplet fjernes.

Smøreglas, vippetøj, stempel m.m. er afmonteret.

Cylinderen afmonteres.

Som det fremgår var tæringerne omfattende.

Grundet brugen af en DAN-cylinder var der filet ovale huller i bundflangen, for at få den til at passe på motorstativet.

Når man finder revner af dén kaliber – som ydermere er forsøgt svejset, dækket med et ordentligt lag spartelmasse og fed sort maling – så er vi glade for, at det er Per der laver det.

Stødstangsanordningen, hvor man har forsøgt sig med nogle ”herlige” adaptere, der forskyder opliningen ned til knasten i det originale fundament.

Nu skal der fintænkes.

Efter en del overvejelser, har vi nu besluttet hvordan restaureringen skal gribes an. Hele den gamle uoriginale cylinder skal rekonstrueres efter originale mål, og med nye materialer. Da de fornødne reservedele ikke findes mere, må der gang i hjernecellerne og værktøjsmaskinerne.

Råemnerne til den nye cylinder med kølekappe og ventilhus er nu klar i værkstedet. Med lidt fantasi og de rette evner, er der lys forude.

Ventilhuset med påsvejste forstærkninger.

Ventilhuset under bearbejdning.

Udboring af ventilhus.

Selve cylinderen afdrejes til foreløbige mål udvendig.

Råemnerne ændrer karakter, og tegningen er lagt til en smuk og velfungerende cylinder.

Pasformen af cylinderfæstet checkes på motorstativet.

Cylinderfæstet med påsvejste forstærkninger.

Efter sammensvejsningen af cylinder, fæste og ventilhus, tager den nye Nordancylinder form. Per har virkelig lagt sig i selen med dette svendestykke – ikke så sært Per’s evner blev værdsat på hans tidligere arbejdsplads; nemlig Hundested Motorfabrik.

Se på billederne og gæt selv; om Per er højt skattet, som medlem af Motorsamlingens håndværksmæssige ulønnede, og ikke mindst ugifte medarbejderstab. Et par billeder er taknemmelige, men der medgår et utal af arbejdstimer, ud over godt og kreativt håndværk.

Den fantastisk flotte cylinder er nu klar til isætning af vådforingen.
Heldigvis er de rette materialer blevet indkøbt af Motorsamlingen, da lejlighed bød sig -skrotpladsen var ellers klar til endeligt nådesstød, og nyt liv som Kinesiske gryder…
Bunker af uvurderligt materiale er som bekendt blevet skrottet – herligt at enkelte havde og har respekt, for Dansk industriel kulturarv.

En god lang juleferie har levnet plads for flere mirakler fra Mestersvenden Per’s hånd.

Som det fremgår af billedet, er det originale topstykke uden for terapeutisk rækkevidde – mange års hårdt arbejde, og godt med saltvand i kølesystemet, har sat sit tydelige præg.
En fed gang spartelmasse og en mindre pæn lapning, har næppe glædet andre end kreatøren selv – funktionsdueligt er det under alle omstændigheder ikke.

Meeen hvor der vilje er der vej; tegningen er lavet og råemnerne er under bearbejdning.

Topstykket konstrueres af to halvparter med støttebøsninger for topboltene. Mellemrummet kommer til at udgøre kølekammeret i det nye topstykke – kølekanalerne skal naturligvis lines op, så de passer nøjagtigt til cylinderen.

I midten af topstykket uddrejes det kegleformede forbrændingskammer med plads til gløderøret i centrum.

Der er et stykke vej endnu, men endnu engang har Per overgået sig selv med den smukke løsning, så vi er fortrøstningsfulde med hensyn til den fortsatte proces.

Så er den nye støbejernsforing (vådforing) sat i og cylinderen opspændt på arbejdsbordet – klar til honing.

Honingen er fuldført – topstykket lagt på, og grundmalingen foretaget. Nu bliver det snart rigtig spændende.

Per har lige taget krumtappen op af bundrammen for at se hvilke lejer der var i den første motor i DK med kuglelejer- “NORDAN”.

Dobbelte sfæriske kuglelejer + Dobbelte aksiale tryklejer.

Lejerne (SKF) var naturligvis nogle der for længst er gået ud af produktion, derfor bliver det nødvendigt at modificere lejehuse eller krympe ringe på lejet så sfæriske rullelejer kan passe. – Spændende hvad mestersvenden beslutter sig til.

Lejerne bliver rullelejer, selve lejehusene var heller ikke for gode, så de bliver udboret alligevel.
Lidt af den originale maling er dukket op efter lidt damprensning. Klar til sandblæsning.

Opbygningen af det nye fundament er påbegyndt.

Krumtappen kontrolleres i drejebænken.

Krumtappen er afdrejet og der er kommet en opslidset bøsning på.

Lidt billeder af lejeopbygningen på Nordan’en.

Filtpakningen lægges i lejeflangen og montagen fortsætter.

Forreste leje.

Så er krumtap og lejer monteret. (set fra agterende).

Motorstativet monteret på bundrammen.

Udboring af skydemuffe til kobling, den var 1 1/2″ nu bliver den 40 mm det samme som stævnrøret bliver boret ud til.

Montage af de forskellige koblingsdele.

Knastakslen: Det hele er meget slidt og skævt, der har sikkert været is i vandpumpen engang for år tilbage, pumpedele og lejebukke har været knækket og er svejset sammen.
Lejehusene skal udbores og der skal isættes bøsninger (bronze), de andre dele udbores til +0,5mm, så skal der bare drejes en ny aksel på overmål.

Fremstilling af ny knastaksel.

Gammel og ny knastaksel.

Udboring af lejebukke.

Pasningen af de renoverede lejebukke kontrolleres på ny knastaksel.

Prøvemontage af renoverede lejebukke og ny knastaksel.

Drev, knaster, rullebukke, oliepumpe m.m. er nu monteret.

Billeder fra andre vinkler.

Ventilerne er afdrejet og nye ventilstyr er fremstillet.

Den nye cylinder og svinghjulet er nu monteret.

Afdrejning af stempel – muligt da boringen i vådforingen er lavet lidt under det originale mål.

Renovering af stempelstang.

Så er stemplet på plads i cylinderen.

Ventilstyr og ventiler monteret i ventilhuset.

Ny rulle til pumpeknasten fremstillet og hærdet, den gamle ligger ved siden af.

Så er der igen flere små-dele klar til montage.

Gennemføring for cylindersmøreolie.

(Se principtegning).

Brændstoftank og en beholder til blæselampen undervejs.

Per har lavet presseværktøj til flere forskellige størrelser. Røret er ø140 x 2,0 udstødningsrør til 15 Hk Hundested, ubrugt, og det hele er i messing.

Tank og pumpebeholder, færdigloddet, så mangler kun polering og beslag.

Så er der lidt dele til regulatoren, tungen (knasten) var noget slidt den måtte svejses op.

Så er regulatoren, tanken, og den nye pumpebeholder kommet på.

Topstykke med glødehoved og den nye lydpotte er nu monteret.

Omstyringen og propellen er gået tabt, omstyringen er et problem, men propellen er næsten identisk med en DAN (skulle kunne skaffes).
Beklageligvis når Per ikke at blive færdig til træffet d. 30/4.

Så er fundamentet klar til at få  monteret den nyrenoverede motor.

Montagen er klaret – og der er kommet navn på.