Grenaa Gas- og Elværk part 2

Ophængning af el tavler og elmålere fra Grenå EL og Gasværk er afsluttet.
Hvis der dukker et par gasmålere op, er ledig plads på væggen.