Hans Prip Nielsen

Hans Prip Nielsen, Bønnerup.

Hans Prip Nielsen, Bønnerup er efter kort tids sygdom afgået ved døden den 13. september 2019. Hans kom ofte på besøg hos. Han deltog også i de årlige Motortræf i april.

Kort tid forinden donerede Hans en af sine renoverede motorer til motorsamlingen. En hollandsk Samofa dieselmotor.

Fru Mary Nielsen har senere besluttet at afhænde Hans’ samling. Hans var jo samler. Veteranbiler, person-og lastbiler foruden traktorer og motorer.
Henrik tilbagekøbte en IH lastbil. Lastbilen, som Henrik selv har restaureret, blev for ca. 15 siden solgt til Hans Prip. Nu er den atter på Motorsamlingen.

I Vintagenyt 368 december 1999  36. årgang side 4-5 findes en artikel, der fortæller om Hans Prip og Hans’ samling på dette tidspunkt.

Æret være Hans’ minde.