Humboldt Deutz motor 285717 opstartes til træffet

Motoren blev leveret og opstillet på Tinning Savværk i 1933. 4 takts dieselmotor, med vandret liggende cylinder. 
Motoren blev leveret af forhandler V.H Langebæk København.

Stabil drift og lave vedligeholdelses omkostninger. Motoren er nu på Motorsamlingens værksted.

Stempel, indsugningsog udstødningsventil samt brændstof system er afmonteret.

Motoren er nu skilt ad. Stativet skal en tur til vaskepladsen og damprenses inden sandblæsning og grundmaling.

Cylinderforingen er så slidt at den skal udskiftes. Forskellen mellem den oprindelige diameter og den nuværende diameter ses ca. 10mm fra kanten af cylinderen.

Forkammeret er så medtaget at der fremstilles et nyt.

Her ses skaderne tydeligt på forkammerret.

Kontrol af stempelpind og leje viste så megen slitage, at det var nødvendigt at fremstille nye dele

Både indsugnings og udstødningsventil samt ventilstyr var så slidte, at delene skulle udskiftes.

Delene er selvfølgelig fremstillet på eget værksted.

Billedet viser cylinderforingen, en vådforing spændt op på boreværket. Foringen udbores til en diameter der er ca. 10 mm større en den oprindelig diameter.

Derefter fremstilles nu et rør, en såkaldt tørforing, der krympes fast i den opringelig foring. D.v.s. at vådforingen varmes op og tørforingen indsættes i vådforingen. Efter afkøling sidder tørforingen fast og diameteren udbores så den passer til stemplet.

Stempel og cylinderforing klar til montering.

Både krumtap og foring er fra fabrikken stemplet med motor nr.

Videoen viser udboring af foring.

Humboldt Deutz motor 285717 opstartes til træffet.