J.A. Maffei

Nok en vejtromle er ankommet til Motorsamlingen, en J.A.Maffei damptromle. Fremstillet i år 1921 og har nr. 8828. Dampmaskinen har 2 cylindre. Tromlen vejer i alt 18 T. Damptromlen er udlånt af Damptromleklubben. Der er indgået en aftale mellem Damptromleklubben og Motorsamlingen.

Tromlen restaureres hos Motorsamlingen inden for de næste 5 – 10 år. Udstilles efter restaureringen på samlingen i nogle år, men forbliver Damptromleklubbens ejendom.

Billed af J.A. Maffei Maskinfabrik München 1935.

Joseph Anton Maffei grundlæggeren af fabrikken, som var placeret i München, levede fra 1790 til 1870. Maffei har fremstillet over 700 damptromler og omkring 300 dieseltromler. Desuden har deres produktion spredt sig over mange forskellige produkter. Lokomotiver, jernbanevogne, hjuldampere, anlægning af jernbaner. Efter sammenlægning med firmaet Krauss blev der fremstillet støberimaskiner til jernindustrien. Firmaet hedder i dag Kraussmaffei Group og har produktions faciliteter i adskillige lande. Der fremstilles militærkøretøjer, sprøjtestøbemaskiner og proces kontrolsystemer.

Damptromlen har tilhørt entreprenørfirmaet Rasmussen og Schiøtz, som fortrinsvis anvendte tromlen i Københavns området. Den var kendt under navnet Odin.

Her et kig ind førerhuset. Føreren skulle ud over at styre tromlen også fyre under kedlen og holde øje med vandstanden.

18 tons rustent stål der skal renoveres. Styretøjet er meget enkelt men effektiv. En ratstamme, et par tandhjul forbundet med en aksel til en snekke, der omviklet med en kraftig kæde. Der er ingen servostyring, kun førerens muskler.
Bemærk de mange stænger fra selve dampmaskinen til krumtappen. Det er 2 stempelstænger og et antal stænger til de forskellige glideventiler, der styrer dampens vej gennem de to cylindre.