Klapsejler part 2

Tårnet til klapsejleren er så medtaget af årtiers vejr og vind, at der skal fremstilles et nyt. De første indkøb af stål er på plads. Stålprofilerne er leveret. På billedet ses ca.1/5 af det nu indkøbte stål. Stålprofilerne  skal nu opskæres i passende længder. I de vandrette tværprofiler og krydsstiverne  og de 4 hjørneprofiler skal der desuden bores huller. Hele tårnets konstruktion skal boltes sammen.

Den øverste del af klapsejleren, krøjearrangementet er nu skilt ad og skal sandblæses.
Nogle af delene skal måske fremstilles på ny . Andre dele kan nøjes med  at blive renoveret.

Henrik og Jens har været en tur på Mors. De har besøgt det lokale museum for at skaffe mere viden om vores klapsejler. Det gælder om at være godt forberedt inden et så stort projekt påbegyndes. Henrik har allerede foretaget en opmåling af tårnet.
På Mors er der stor interesse for projektet. Morsø Folkeblad har bragt en artikel om den kommende genopbygning af klapsejleren. Vores klapsejler er jo fremstillet af D.M.Heide på Mors.