Klapsejler part 4

De 2 øverste sektioner af tårnet blev samlet i værkstedet. Vi var ikke særlig heldige med vejret i starten af december. Den nederste sektion skulle nødvendigvis monteres udenfor. Tårnet på 18 meter er for langt til at samle på værkstedet, selv med åben port. Tårnet ville nå helt ud på vejen. Derfor blev tårnet kørt ud  på parkeringspladsen, uanset vejret. Sidste sektion monteret på.
Da der er afsat penge af til maling, skulle tårnet køres til maler i Grenå. Maleren kunne garantere at malingen ville holde de næste mange år. Det er for os vigtigt, at malingen af  tårnet og de øvrige dele ikke bliver en årlig fast opgave.
Tårnet kom retur fra maleren den 01.- 12.- 2020.  

Hullet til fundamentet blev gravet, betonen hældt i og stålrammen til tårnet monteret. Når betonen er hærdet, kan tårnet løftes på plads.

Konsoller til rundgangen mellem sektion 1 og 2 var allerede monteret inden tårnet blev malet. De 12 planker, der nu er malet grønne, er monteret på konsollerne. Rækværk er monteret. Alt arbejde, der kan udføres på tårnet inden det rejses, er udført.

Endelig kom dagen. Mobilkranen er bestilt og ankommet som aftalt den 20.-12.-2020. Det rigtige grej er mere end det halve arbejde. Kranføreren huggede an. Løftede tårnet på plads. Tårnet blev uden problemer fastgjort til fundamentet.

Stropperne skulle af igen, men denne gang var det 18 meter oppe. Frank, også kendt som Bonderøven, var på ingen tid oppe i toppen af tårnet. Kom selvfølgelig ned i god behold. Det skal lige nævnes, at han sandsynligvis også var den yngste af de tilstedeværende.

At se den første del af klapsejleren på plads var belønningen for mange timers arbejde. Der var dog ingen tid til at hvile på laurbladene. Juleferien, juleaften om et par dage. Der var masser af arbejde, der lå og ventede på at blive udført.

Nu skulle krøjeværket renoveres, nye dele skulle fremstilles, andre kunne renoveres. Efter mere end hundrede år, udsat for vejr og vind på Mors, kan det være meget besværligt at skille delene ad. Skærebrænder og den store hammer blev flittigt brugt. 

Lejebukken for hovedakslen måtte en tur forbi boreværket for at få renoveret lejepasninger. Delene blev sendt en tur til maling i Grenå. Så snart malingen var tør, retur til værkstedet. Delene blev samlet og kørt om på parkeringspladsen ved siden af tårnet. De 2 vindroser blev monteret.

Kranvognen bestilt til den 31.-12.-2020. Som planlagt blev krøjeværket løftet på plads øverst oppe på tårnet. Umiddelbart herefter snurrede de 2 vindroser rundt.
Så var juleferien forbi. Igen et veludført arbejde. Planlagt og perfekt udført.
Tak til alle jer, der var med til at gøre dette muligt.
Nu skal de 6 vinger gøres klar.

Billederne viser vingerne med træklapper og akslen med navet til vingerne som de så ud ved ankomsten i foråret 2019.

Akslen med nav og tandhjul i drejebænken for renovering af lejepasningerne.
Akslen nymalet og klar til sammenbygning med vingerne.

Klapsejleren har 6 vinger. Hver af de 6 vinger består af en u-profil, som er bukket, forkrøppet og vredet så vingen bedst kan udnytte vinden. Den har faktisk samme form som en vinge på nutidens møller.

På u- profilen monteres på denne model 9 klapper. De oprindelige klapper var fremstillet af eg. Eg indeholder garvesyre. Denne syre kan fremme rustdannelse på metaldelene. Derfor er der valgt douglas gran, som holder længe. Frank har fremstillet alle de nye klapper i alt 54 stykker.

Bodil har grundbehandlet klapperne 2 gange og malet 2 gange. Der er 9 forskellige længder på klapperne. Jo længere de monteres fra vingernes center jo længere er klapperne.

Som forstærkning monteres fladjern og vinkeljern på klapperne. Vinkeljernet har desuden påsvejste hængsler.
Ved hjælp af hængslerne, kan klapperne kantstilles, så vinden blæser igennem så vingerne ikke roterer.  I denne position kan klapperne låses. Denne position kaldes afsejlet.
Klapperne kan være lukket og danne en samlet flade. Vindens kraft får vingerne til at roterer og klapsejleren producerer energi. Det kaldes sejlet til. Øges vindens kraft stiger omdrejninger. Stiger omdrejningerne til mere end ca. 25/min åbner vindens tryk klapperne og omdrejningerne falder til ca. 25 igen.

Til hjælp ved fremstilling af de mange hængsler har Henrik fremstillet et værktøj.
På hvert hængsel monteres en smørenippel. Hullet til akslen tilpasses med en rival.

Oprindelig var klapsejleren placeret over laden med tårnet og aksel gennem ladens tag.
Vi bygger et maskinhus på det støbte fundament omkring tårnet.
Tømrer Jens Frederiksen tegnede maskinhuset og udførte arbejdet. Han valgte tapsamlinger til husets sider. Hver samling perfekt udført. Tap, taphul og trænagle. Passer perfekt til den tid klapsejleren oprindelig blev fremstillet.

Maskinhuset monteret, klar til at brænde paptag på. De 4 spær og 4 sidesektioner blev fremstillet inden døre, da vejret var noget ustabilt.

Brædder til beklædningen på huset er fremstillet på bloksaven. Akslen er nu monteret med et par tandhjul, der senere skal anvendes til at overføre energien til f.eks. en kværn. I 1929 blev klapsejleren forbundet til en dynamo, der producerede 110 V jævnstrøm indtil omkring 1960. Henrik vil helt sikkert udnytte denne mulighed.
Kim Sperlit fremstillede 2 døre til maskinhuset. Taget og beklædning er nu færdigt.

Samlingens egen IH med kran deltog også, da vingerne skulle løftes op. 2 kraner skulle bruges, da vingerne skulle være lodrette for at montere akslen på toppen.
Kranen på IH lastbilen løftede vingerne så højt op, at den store kran kunne hugge an og vingerne svinges til lodret uden kollision med parkeringspladsen.

Endnu engang tak til alle der har gjort det muligt af gennemføre dette projekt.
Tak til Den A.P. Møllerske Støttefond, der skabte det økonomiske grundlag til at gennemføre projektet, så klapsejleren er bevaret i brugbar tilstand mange år frem.