Klapsejler

Til samlingen er købt en klapsejler. En klapsejler er en vindmotor. Det er en såkaldt selvkørende klapsejler. To vindroser monteret på en tværgående krøjeaksel sørger for at holde vingerne op mod vinden. 6 vinger med 10 klapper på hver vinge.
Krøjeakslen, som også benævnes drejeakslen kan ved hjælp  af tandhjul dreje den øverste bevægelig del på toppen af tårnet op mod vinden.
Kraften fra vinden overføres mekanisk ved hjælp af en lodret aksel ned til et arrangement med tandhjul og remskiver til gårdens maskiner. Kapsejlerne var oftest monteret på taget af gårdens lade.
Klapsejleren er fremstillet hos D.M.Heides Maskinværksted på Mors. Opstillet og været i drift på Frøslevgaard  på Mors.

På billedet ses den øverste halvdel af tårnet. Den nederste del af tårnet ankommer senere. Selve tårnet er meget medtaget af rust og tæring. Det er nødvendigt at fremstille et nyt tårn. Det er en overkommelig opgave. Groft sagt består tårnet af  4 stykker vinkeljern, forbundet med afstivninger af flad- og vinkeljern, som er boltet fast.
Akslen, som overfører drivkraften til gårdens maskiner, ses midt i tårnet.

Her ses de to tandhjul, som er i indgreb med krøjeakslen, der drejer vingerne op mod vinden.
I midten af tårnet ses det koniske tandhjul, som  i indgreb med vingeakslens store tandhjul  overfører kraft videre til den lodrette aksel.

Vinger med træklapper. Som det ses på billederne, skal der nødvendigvis fremstilles nye klapper, måske også nye vinger.

Her vises krøjeakslen.
Klapsejleren, som er hjemkøbt til samlingen, er ikke kun rustent jern. Det er en sjældenhed. En af de få klapsejlere, der er tilbage. Derfor skal den restaureres og bevares.

Her ses en klapsejler med 6 vinger og 10 klapper på hver på vinge. På billedet  hentet på nettet nævnes og er fra Mollerup Mølles hovedkvarter på Mors.