Klapsejleren

Ny video på YouTube

Klapsejleren leverer trækkraft til en kværn og en kornvalse. Til venstre for kværnen ses et håndtag med et lod. Håndtaget er forbundet til kapsejlerens regulatorsystem. Under drift bevæger håndtaget sig op og ned afhængig af vindens styrke. Regulatoren justerer løbende vingernes omdrejninger til at være ca. 25 omdr./ min. Ved hjælp af håndtaget kan vingerne låses i afsejlet tilstand. Vinden passerer så igennem klapperne uden at vingerne roterer.