Brug af våd-foring Principtegning

Ofte støbes cylinderen med vandkammer i ét.
Ved renovering af motorer er det muligt at genskabe enten yder- eller indersiden af cylinderen på denne måde (man kan selvfølgelig også genskabe begge). Denne fremgangsmåde giver den fordel, at man kan fremstille cylinderen i stål – foringen må dog altid være støbejern. Problemet er tætningen af vandkammeret – dette kan evt. løses på den skitserede måde.

vaadforing_dmm