Sammenligning af 2-takts og 4-takts motorer

“Hvad er bedst, en 2-takts eller en 4-takts motor?” er et spørgsmål, der hyppigt bliver stillet, men som er vanskeligt at besvare. Hver af de to typer har nemlig både fordele og mangler, og havde de ikke det, så eksisterede sikkert kun den ene.
I det følgende vil vi dog forsøge at give en så objektiv fremstilling som muligt af de vigtigste af de fordele og mangler, der følger med de to systemer, men må overlade læseren selv at drage konklusionen. Det bør dog stærkt fremhæves, at det i langt mindre grad er selve systemet 2-takt eller 4-takt, der bør være det afgørende, end motorens konstruktion og udførelse.
Sammenligningen omfatter kun 2-takts motoren med krumtaphus som skylleluftpumpe og 4-takts motoren.
2-takts motoren har følgende iøjnefaldende fordele:
Den har ingen styrede ventiler og ingen knastaksel, og den er derfor enklere end 4- takts motoren. De hyppigere eksplosioner giver en jævnere gang, og af samme grund vil 2-takts motoren yde flere hestekræfter – alt under forudsætning af ens cylinderdimensioner og samme hastighed.
Når man dog langt fra får den dobbelte hestekræft trods det dobbelte antal eksplosioner, skyldes det den før nævnte mangelfulde udskylning af 2-takts motoren.
I reglen vil man dog kunne regne med 25 à 50 % større HK af en 2-takts end af en 4-takts motor, alt iøvrigt lige.
Manglerne ved 2-takts systemet er mest fremtrædende ved de motorer, hvor brændslet suges ind med luften, altså ved benzin-petroleumsmotorer. Ved disse vil smøre-olien i krumtaphuset nemlig blive opblandet og delvis ødelagt af brændselsolie, hvortil kommer, at der opstår et direkte tab ved, at noget af skylleluften, der er blandet med brændsel, strømmer bort med udstødningen.
Af disse og flere andre grunde anvendes 2-takts systemet kun undtagelsesvis til benzinmotorer og mest, hvor det er prisbilligheden og ringe vægt mere end holdbarheden og økonomien, det kommer an på.
Hvor brændslet sprøjtes eller blæses ind, er forudsætningerne for 2-takts systemet betydelig gunstigere. Der er dog også her visse vanskeligheder, af hvilke kortelig skal nævnes, at det sædvanlige smøresystem (trykomløbssmøring, s.d.) ikke kan anvendes, at temperatur af såvel hoved- som krumtaplejer bliver højere, ikke alene på grund af de flere eksplosioner, men også fordi lejetrykket i en 2-takts motor ikke skifter retning. Endelig vil de varme udstødningskanaler medføre, at cylinderen omkring disse slides hurtigere end den øvrige del af cylinderen. Det vil som regel også være vanskeligt at få en 2-takts motor til at gå “røgfri”. –
Trods de her nævnte mangler, har udviklingen dog vist, at 2-takts systemet må foretrækkes til motorer med glødehoved. Til dieselmotorer anvendes begge systemer og næsten i samme udstrækning, men her er man som tidligere nævnt næsten overalt gå-et bort fra at anvende krumtaphuset som skylleluftpumpe.