Motortræf 2015 part 7

Flim fra Motortræf 2015, tak til Karsten Johnsen.