Motortræf og stumpemarked 2019

Motortræf og stumpemarked 2019

Den sidste lørdag i april afholdt vi for 22. gang det årlige Motortræf og Stumpemarked. Tidligt lørdag morgen blev skilte med anvisninger sat op, og vejen forbi Motorsamlingen blev afspærret for anden trafik end besøgende til træffet. Afspærringen af vejen var selvfølgelig aftalt med politiet i forvejen. Marken overfor var igen i år stillet til rådighed af ejeren og indrettet som parkeringsplads.
Pladsen neden for gravemaskinen var indrettet til stumpemarked. På trods af regnen mødte deltagerne til stumpemarkedet tidligt op, det drejede sig selvfølgelig om at få den bedste stadeplads. Desværre måtte deltagerne vente med at pakke deres varer ud på grund af vejret. Nogle havde dog taget telte med. Der var også i år tilmeldt mange deltagere til stumpemarkedet.

Allerede dagen før kom de første udstillere med deres motorer. Motorerne blev pakket ind i plastik, for vejrmeldingen var temmelig ustabil. Desværre viste meldingerne om regn sig at holde stik. Allerede natten til lørdag begyndte det at regne, og det forsatte indtil lørdag middag. Herefter brød solen igennem. Mange gæster havde dog trodset regnvejret og mødte før den officielle åbningstid kl. 10.
Morgenmad til de mange frivillige og udstillere blev serveret fra kl. 9 til kl. 10 Derefter var der høj aktivitet resten af åbningstiden.

Vi kan kun være tilfredse med at så mange besøgende trodsede vejret. Efter  kl. 12 stoppede regnen og mange flere besøgende gæster mødte op.

Udstillingen med de gamle B&W motorer blev hurtigt fyldt op og interessen for disse maskiner var som sædvanlig stor. Hele dagen strømmede gæster til for at høre og se motorerne. Særligt opstarten af motorerne gav, som altid, anledning til megen snak blandt gæsterne.

I Bukh-hallen var der igen stor interesse for de gamle landbrugsmaskiner og motorhuset, hvor Bukh motoren driver de forskellige kværne og hakkelsesmaskiner. Mange gæster har sikkert tidligere set lignende maskiner og motorer i drift rundt om i landet på gårdene.
De restaurerede Bukh motorer langs vinduerne vakte også helt fortjent stor interesse. Det var første gang Bukh motoren B-220  kunne ses og høres i gang.

Stor opmærksomhed fra gæsterne var der også da Eickhoff og Tangye motorerne blev startet op.
Begge opvarmes med blæselamper, men opstarten er betinget af at temperaturen er korrekt og at svinghjulet manuelt drejes rundt med en vis hastighed.

En motor, der altid tiltrækker stor opmærksomhed, er Otto og Langen motoren. Det er en atmosfærisk motor med bygas som drivmiddel, fremstillet i 1868. Alle gæster stopper op så snart tangstangen bevæger sig. Den motor er så anderledes, at den må iagttages en ekstra gang.

Vores udstilling af vaskemaskiner var jo lidt af en våd affære indtil middag. Mange gæster besøgte alligevel udstillingen. Navnlig børnene kunne i hvert fald se, at tøjvask tidligere var mere besværligt end i dag.

Hundested motorerne var udstillet på række. En enkelt Grenå motor og vores egnen Blackstone havde sneget sig ind i rækken af Hundested motorerne.
Grenå motoren, en tocylindret glødehovedmotor, nyrenoveret på værkstedet, skal efter træffet tilbage til slæbebåden i Bønnerup. Båd og motor ejes af Bjarne Lind.

De frivillige medhjælpere fra Bornholm udstillede deres træbearbejdningsmaskine, som kan forvandle en firkantet træliste til et rundt kosteskaft. Desuden havde de medbragt en \”brolæggerjomfru\” der med kyndig betjening sprang vældigt rundt.

Jonas fra Fyn er helt sikkert den yngste udstiller ved træffet. Han havde sin FF-motor med, som drev en vandpumpe.

Der er altid stor interesse for de mange modeller, som Modeldampklubben har fremstillet efter de originale tegninger, blot i mindre målestok. Eksempelvis \”Africa  Queen\”, en lille dampdrevet båd kendt fra filmen af samme navn. To eksemplarer af båden var udstillet. Klubben udstiller ikke kun modeller af dampmaskiner, men også modeller af forbrændingsmotorer. Alle modeller drives via trykluft.

Knallertklubberne var også  mødt frem. Der var vel mere end 50 knallerter med fører til træffet. Knallertkørerne møder ofte op, når de er på tur rundt på Djursland. 

Den store bloksav kørte også ved træffet. I år saver vi træ til et kommende projekt. Vindmotoren skal bringes i brugbar tilstand, så den skal have nye træklapper til vingerne og nyt stativ. Gæsterne kunne se de store plancher af vindmotoren, medens den stadig stod på taget af bondens lade.

Djurs Festivalfood stod for mad og drikke til de mange gæster og frivillige. En øl og et par store pølser hører nu med til sådan et træf.  

Forberedelserne til et motortræf begynder faktisk i januar. Her skal planlægges hvilke maskiner vil vi gerne udstille, så vi kan vurdere om de kan blive klar til tiden. Der skal søges om tilladelser og bevillinger ved kommune og politi. Plakater skal trykkes og mange andre opgaver fordeles og løses.

Til at gennemføre sådant et arrangement må bestyrelsen samle Motorsamlingens mange frivillige. Uden de frivilliges store indsats kunne vi slet ikke gennemføre et træf. Desuden møder mange op for at hjælpe med opgaver i løbet af året. I løbet af ugen før træffet mødte frivillige ind og overnattede i campingvogne.

Til alle jer frivillige skal derfor lyde et: Tusind tak for jeres store indsats!

Hvem er de frivillige? De møder ind fra alle landsdele. De kommer fra nær og fjern, fra Vestjylland, Nordjylland, Fyn, Sjælland, Bornholm og Sverige.
De er venner, bekendte og familien der møder op. Naboerne, der gerne stiller marken til rådighed til parkering.

En smule regn kunne heldigvis ikke skræmme de mange gæster væk. Endnu en gang tusind tak til alle, der deltog i år.