LAG Djursland

I August 2008 har “Den selvejende institution Dansk Motor- og Maskinsamling” fået tilsagn om tilskud, fra Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Tilskuddet udgøres af midler fra EU og Fødevareministeriet, idet henholdsvis Fødevareministeriet finansierer 45% og EU 55%. Tilskuddet er på Kr. 339.923, eller 50% af det samlede projektbudget – resten af projektet finansieres af Motorsamlingen og den frivillige ulønnede støttekreds.

Tilsagnet hører ind under puljen “Attraktive levevilkår i landdistrikterne”, med projekttitlen: “Åbning af den selvejende institution dansk motorsamling, som almennyttigt og offentligt tilgængeligt kulturtilbud på Djursland”.
Projektperioden løber fra 01.08.08. og afsluttes 01.05.09.
Projektet er indstillet af LAG Djursland, og vi er naturligvis dybt taknemmelige for dette vort første offentlige tilskud.

Formål med projektet:

Kredsen bag motorsamlingen har besluttet, at vi ønsker en ændring i relationerne til det nære samfund, og samtidig byde ind med en unik turistattraktion til glæde for offentligheden. Udstillingerne skal tilpasses ønsket om åbenhed og inspiration, og der skal igangsættes forskellige tiltag, der er i miljømæssig harmoni med omgivelserne.

Vore relationer til forskellige seniororganisationer, så som smedeforbundets, og maskinmesterforeningens, vil blive udbygget med tiltag, der tilgodeser et aktivt seniorliv, med arbejdsopgaver i vore værksteder og udstilling. Der vil blive mulighed for at studere, med baggrund i vort righoldige bibliotek.

Udstillingen skal gøres tilgængelig for uindviede, der skal tilføjes en mængde informative oplysninger på plancher, og de forskellige genstande skal gerne bringes ind i en sammenhæng, der gør det nemmere at forstå hvilke landvindinger, der lå bag de mangeartede konstruktioner. Vi skal med drift kunne dokumentere, at alt rent faktisk virkede, og bidrog med store landvindinger inden for industri, landbrug og fiskeri mv.

Vi vil tilknytte forskellige uddannelsesinstitutioner, ved at udarbejde undervisningsmateriale til brug i folkeskolen, såvel som maskinmesterskolen.
Først og fremmest vil vi åbne dørene for offentligheden, så vi kan fremvise den største samling, af danskproducerede forbrændingsmotorer i Danmark.

Her på hjemmesiden kan du følge med i projektet, som bl.a. omfatter renoveringen af motorerne fra Københavns befæstning (Flakfortet), men også opgraderingen af adgangsforhold, så vore handicappede venner og besøgende får mulighed for at bevæge sig rundt i udstillingen.