Oversigtstegning

Den nye hal står nu færdig og vi er således oppe på 2100 kvm. udstillingsareal.

Oversigtstegning