Projekt B&W 238

Støbning af nye hvidmetalslejer.

Hvidmetallet i de eksisterende lejeskåle smeltes ud. Lejeskålene sandblæses herefter.
Hvidmetallet genbruges til de nye lejepander. Under opvarmningen fjernes evt. urenheder inden støbningen.

Et støbeværktøj er fremstillet. Lejeskålen spændes fast i værktøjet. Lejeskål og værktøj forvarmes.
Derved sikres at det flydende hvidmetal løber helt ud i mellemrummet mellem lejeskål og værktøj.
Størkner hvidmetallet for hurtigt, kan der opstå huller i støbningen.

Emnerne er afkølet. Spændefladerne er renset for evt. overskydende hvidmetal. Overpande og underpande spændes sammen og udbores i drejebænken til den ønskede pasning med krumtappen.