Projekt B&W 238

12 P1010099

Støbning af nye hvidmetalslejer.

Hvidmetallet i de eksisterende lejeskåle smeltes ud. Lejeskålene sandblæses herefter.
Hvidmetallet genbruges til de nye lejepander. Under opvarmningen fjernes evt. urenheder inden støbningen.

10 P1010097
08 P1010095

Et støbeværktøj er fremstillet. Lejeskålen spændes fast i værktøjet. Lejeskål og værktøj forvarmes.
Derved sikres at det flydende hvidmetal løber helt ud i mellemrummet mellem lejeskål og værktøj.
Størkner hvidmetallet for hurtigt, kan der opstå huller i støbningen.

11 P1010098
14 P1010101

Emnerne er afkølet. Spændefladerne er renset for evt. overskydende hvidmetal. Overpande og underpande spændes sammen og udbores i drejebænken til den ønskede pasning med krumtappen.