Renovering af Fordson traktor model F årgang 1923. Part 2

Fortøjet og Tændspolekasse med ledninger.

Som det ses på billedet er der tydelige spor efter gasbrænderen. Der skulle lidt varme til for at skille fortøjet ad. Det blev også fastslået at nye dele skulle skaffes for at sikre en stabil funktion. Styrekugler, bolte og div. bøsninger skulle udskiftes.

Anlægsflader og pashuller for bøsninger blev bearbejdet på fræseren.

Forreste dæksel på motorblokken er også ophæng for fortøjet. Desuden støtter dækslet håndsvinget. Hullet til håndsvinget var så slidt, at det var nødvendigt at bore hullet op og sætte en bøsning i.

Her ses fortøjet klar til grundmaling. Fortøjet har fået sin endelig farve sammen med et par andre dele til traktoren.

Tændspolekassens og ledningernes tilstand bar tydeligt præg af deres alder. Nemlig ca. 94 år. Stålkassen skulle sandblæses og males. Kassens bagside og en plade i bunden af kassen var fremstillet i træ.

Træet var råddent og skulle erstattes af nyt. Skruerne og kontakt punkterne af kobber kunne reddes og genanvendes. Samtlige ledninger blev udskiftet. De nye ledninger skulle jo ligne de gamle oprindelige ledninger.