Ruston generatorsæt

På trods af et noget ustabilt sommervejr, er Jens gået i gang med et udendørs projekt. Ruston generatorsættet skal efter endt klargøring udstilles i den nye hal. Det er ikke nødvendigt med en større overhaling. Motoren blev jo startet ved Motortræffet i 2016. Rolig gang og lavt støjniveau.
Nogle rørføringer bl.a. kølevands- og brændstofrør skal ændres inden motoren udstilles.

Motoren kan både høres og ses på YouTube:

Engelsk Ruston Motor/ Forårstræf Motorsamlingen 2016.
Af Sebastian Nils

Motoren er fremstillet 1969 i England.  Ruston & Hornsby, som firmaet oprindelig hed, har som mange andre engelske motorfabrikanter, været indblandet i adskillige ejerforhold og fusioner.

I 1966 købt af English Electric, som allerede i 1968 fusioner med GEC. Ruston Diesel, som bestod af Ruston og Paxman Diesel, blev i 2000 overtaget af MAN B&W AG.

Generatorsættets historie:

Generatorsættet er et af 3 sæt, som var ombord på Ocean Seeker. Skibet blev bygget i 1970 i Glasgow og sejlede under engelsk flag. Sejlede som undersøgelses- og redningsfartøj.

Efter grundig rengøring skal generatorsættet omkring maleren inden det udstilles.