Bjeringbro Maskinfabrik v/ Marius Svendsen


1930


1937


1938


1940


1943


1949


1950


1962

Bjerringbro
Denmark


Man skal ikke have bevæget sig meget indenfor samlerkredse, før man støder på navnet FF-motor. Det er en af de mest udbredte og som regel, den der har lagt grundstenen til ens samling.

Marinus Svendsen blev født i 1894 i Nøddelund som søn af gårdejer og folketingsmand Søren Svendsen. Efter sin konfirmation fik han en læreplads hos maskinfabrikant J. C. Thestrup i Bjerringbro. Efter endt læretid arbejdede han i København, Sorø og Herning. Herefter gik turen til Norge, hvor han mødte sin kommende hustru Gudrun. Han arbejdede tre år i byen Molde og her var han med til at fremstille petroleumsmotorer til fiskerbåde. Så det var her igennem, at han fik den tanke, at der måtte være et behov for stationære motorer i det danske landbrug. Familien rejser til Danmark i 1919, hvor Svendsen køber en landbrugsejendom i Nørregade. I de første år levede han af at reparere vandværker og vindmotorer, samt salg af redskaber. Samtidig med begyndte han at konstruere en motor og den første kom i ca. 1923. Denne var en stor vandret glødehovedmotor, men den var svær at sælge, da den var uhåndterlig, så Svendsen udviklede i stedet for en lille simpel benzin/petroleumsmotor på 3,5 Hk. Den første kom i 1928 under navnet FF og den blev straks en succes hos bønderne og samtidig fik Svendsen pladsproblemer, så han købte sin tidligere læremesters virksomhed og lidt senere smedemester Karlo Olsens værksted i Hjermind.

I 1933 forsøgte man sig med en større motor. Man kopierede de amerikanske Stover, men det blev aldrig helt godt og kun få blev bygget. Året efter fik man en licensaftale med Frankrig om at bygge Bernard-motorer. Produktionen kørte kun til ca. 1940, da de blev for dyre at fremstille og i mellemtiden var FF-motoren også kommet i 1,5 og 5 Hk udgaver. Ud over motorer lavede man betonblandere, skruestikke, malkemaskiner, karbidanlæg, generatoranlæg og under krigen gengasanlæg. Efter krigen lavede man også rørmalkeanlæg, samt leverede motorer til Ginge giftsprøjter. Og i starten af 50´erne begyndtes produktionen af FF kompressorer, som siden skulle blive deres største artikel. Samtidig kom den første FF diesel på markedet og omkring 1958 de luftkølede motorer. I 1963 overtog Svendsens to sønner – Ib og Christian – den daglige ledelse af virksomheden, der nu var op på 60 ansatte. Den sidste FF motor løb af samlebåndet omkring 1967, herefter fremstillede man udelukkende FF kompressorer, som blev eksporteret til hele verden.

Det var så lidt om historien, jeg vil nu beskrive motorerne.
Den første motor var færdig ca. 1923, det var en 1 cylindret vandret glødehovedmotor med et svinghjul og automatisk indsugningsventil, men kun få stykker blev produceret. Den første rigtige FF motor så dagens lys i 1928. Det var en lille 4 takt benzin/petroleumsmotor på 3,5 Hk med tvangsstyret udstødningsventil og snøfteventil til indsugningen. Stemplet blev smurt ved hjælp af et dråbeglas og hovedlejerne med to Staufer fedtkopper. Takthjulene sidder udvendig og tændingen sker ved hjælp af en Wico magnet med afrivning. Alle bevægelige dele i motoren er fra Ford T. Om der den dag i dag findes FF motorer af årgang 1928-29 ved jeg ikke, men flere samlere i Danmark hævder, at de har nr. 1 og nr. 2, men de kan ikke bevise det, da der ikke er skilte på deres motorer. Den ældste jeg har set med messingskilt ejes af Henrik Høyer, Djurs Motorsamling og den har nr. 237 og er bygget i 1930.

Omkring 1930-31 forbedrede man motorerne ved hjælp af et lodret håndtag, der kan stille tændingen meget nøjagtigt under gang. Henrik Høyer oplyser, at de første FF motorer ikke gik godt på grund af tændingsproblemer, men det kom de til med det nye system. Denne type fortsatte til 1932, hvor der kom en ny serie motorer på 3,5 og 5 Hk. Nu er begge ventiler tvangsstyrede og vippearmene sidder i V-form med en stødstang på hver side af cylinderen. De er desuden udstyret med en simpel oliepumpe i krumtaphuset, begge typer er stadig med Wico magnet og udvendige takthjul. Den 3,5 Hk er stadig med Ford T-dele, mens 5 Hk er med Fordson-dele. 5-hesteren har desuden en smørekop oven på cylinderen til smøring af stemplet før start, samt udstyret med en nåleventil til vandindsprøjtning for at forhindre banken under hård belastning. Disse modeller fortsatte til ca. 1936. Motorerne bliver moderniseret i 1937, vippearmene står nu lodrette og takthjulene bliver flyttet ind i krumtaphuset. Tændingen sker stadig ved hjælp af Wico afrivningsmagnet, men omkring 1939-40 går man over til roterende magneter. Alle bevægelige dele i den 3,5 Hk var nu Ford A, mens den 5 Hk stadig havde Fordson-dele og disse modeller forblev uforandret til ca. 1967.

Omkring 1937 kom en lille 1,5 Hk sideventilet benzin motor med kun et svinghjul. Det er en hurtigløber, så her sidder remskiven på knastakslen, der jo kun løber det halve antal omdrejninger af krumtappen, motoren startes også med håndsving på knastakslen og alle bevægelige dele er fra Ford Y. Motoren er som alle andre FF´ere malet grøn med røde og gule stafferinger.

I 60´erne, hvor næsten alle motorer blev eksporteret, lavede man en benzin/petroleums-udgave af den lille 1,5 Hk. Den fik en Y-formet karburator, samt en lille tank til startbenzin. På motoren sad et aluminiumsskilt med engelsk tekst. Denne eksport model var originalt malet med blå hammerlak og et sådant eksemplar kan ses hos Djurs Motorsamling og det er stadig den yngste FF motor, jeg har kunne finde. Den har nr. 14.498 og er fra 1966.

I ca. 1937 indgik Svendsen en aftale med Bondo og Co. i Odense om levering af FF motorer. Disse har navnet Boco indstøbt i blokken, motorerne er malet brune med gule stafferinger. FF motorerne blev forhandlet af flere store maskinforretninger og de fik lov til at sætte egne messingskilte på med deres navn, jeg kan blot nævne: Brødrene Bendix, H.C. Petersen og A.B.C. Hansen. Omkring 1950 kom så FF med deres dieselmotor. De første var bygget direkte over en 5 Hk petroleumsmotor – samme blok og samme topstykke, den ydede 8-10 Hk. Hurtigt udviklede man en ny, der var stærkere bygget og med dæksel over ventilerne. Den havde 9-11 Hk, brændstofsystemet var Bosch og motoren var med forkammer, hvilket skåner stempel og lejer. Den blev bygget op til ca. 1964 og de bevægelige dele var fra Ford Major traktor.

FF har også lavet luftkølede motorer, de kom omkring 1958 i to størrelser: 2,2 Hk og 3,4 Hk, typerne hed FA og FB. De mindede meget om JAP motorer og var udstyret med roterende magnet og Amal karburator. En del af disse blev brugt til malkemaskiner. I starten blev motorerne samlet af to maskinarbejdere og en lærling, men som produktionen steg, indførte man samlebånd med 12 specialarbejdere. Blokken blev løftet op på båndet i den ene ende og 5 timer senere var motoren færdig i den anden ende, her slog man på en klokke, en mand hentede motoren og kørte den ud i prøvehallen, hvor den kørte i 4-5 timer med belastning, motoren blev herefter, mens den endnu var varm, sprøjtlakeret. Når malingen var tør blev den stafferet og fik nittet sit messingskilt på, derpå pakket ind i vokspapir og hejset ned i en trækasse, så var den klar til Danmark eller resten af verden.

Foruden motorer fremstillede Svendsen en masse andre produkter. Fra 1940-43 leverede man generatorer for tørv og træ til last- og personbiler, også karbidværker til motorer har man lavet, samt tusindvis af malkeanlæg og betonblandere er det blevet til.

Mange har sikkert undret sig over, hvorfor motorerne hed FF, dette skyldes Svendsens norske hustru, da hun så den første færdige motor i 1928, sagde hun: ” fin – fin “. Det siger nordmænd om ting, der er i orden. Senere blev motorerne eksporteret under navnet “Farmers Favourite”.

Artikel fra Pioneren nr.3 – 2001 Dansk Veteran Traktor Klub

af 579 Kim Sperlit.