Diesella A/S

Kolding
Denmark
2t. Benzin / Udenbordsmotor


Sådan begyndte “Diesella”.

Lige siden de første forbrændingsmotorer så dagens lys har et stabilt og effektivt tændingssystem været et stadigt tilbagevendende kerneproblem for konstruktørerne.
Gottlieb Daimler (1834-1900) opfandt i 1883 tænding med gløderør, og det gav et stort opsving i bygning af gas- og benzinmotorer. Han forudså dog også den mulighed at antænde gasblandingen, alene ved den varme der opstår ved kompressionen i motorcylinderen. Dette fremgår af hans Deutsche Reich Patent 28022 fra samme år.
Så vidt vides fandt systemet først praktisk anvendelse da Fa. J. Klemenz i Aflingen i Schweiz bragte modelflymotoren “Dyno 1” på markedet i 1942. Dens slagvolumen var på 2 cm3.
I Danmark var man på grund af krigen afskåret fra import; men det lykkedes den modelflyveinteresserede Eli Andersen i Kolding at bygge sin første motor på 2,5 cm3, og
markedsføre den så tidligt som efteråret 1943. Da man i udenlandske tidsskrifter skulle forklare tændingssystemets virkemåde, valgte man – noget misvisende – betegnelsen “a la Diesel”. Det blev i Eli Andersens fordanskning til firmanavnet “Diesella” med adressen Sydbanegade 8, Kolding.
Fra modelmotorer gik man i 1946 i gang med en vandkølet bådmotor på 50 cm3, og med elektrisk tænding. Den var beregnet som drivkraft i både op til ca. 4 meters længde.
Disse små indenbordsmotorer blev en succes og en eksport kom i gang.
Firmaet hed nu “Diesella” I/S. Den fornødne kapital var rejst af Eli Andersens far, Marinus Andersen, og broderen Arne Andersen blev administrerende direktør.
I sine drengeår havde Eli forsøgt at motorisere en cykel ved hjælp af en DKW-motor, og da man fra udlandet fik beretninger om påhængsmotorer til cykler var skridtet til den senere så kendte “Diesella” bagskærmsmotor ikke så stort; i virkeligheden indgik flere af bådmotorens komponenter i den første konstruktion.
Forsøgsvis præsenterede man bagskærmsmotoren for publikum på købestævnet i Fredericia i 1949. Her vakte den berettiget opsigt; men seniorchef Marinus Andersen havde ikke for ingenting været købmand i rationeringstider; så han valgte også at tage misteltenen i ed. I en samtale med handelsminister Jens Otto Krag, som besøgte købestævnet, fik han udvirket, at der ikke skulle indkøbstilladelse til motorer og motoriserede cykler af så ringe størrelse. Først da turde han rejse hjem og give sønnerne lov til en serieproduktion.