Jørgensen og Mathiasen Maskinfabrik

København
Denmark
4t. Benzin